Výsledky Euromusic 2016 v Ružomberku, 2. mája 2016

SPEV

 
1. kategória: Initial a Grade 6
1. miesto: Zuzana Gályová p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD.
2. miesto: Melisa Pasztorová  p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD.
3. miesto: Emilía Uhrinová p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD.
Čest. uznanie: Michaela Hrbčeková p. uč. Miroslava Mudičková Dis. art.

GITARA

1. kategória: Grade Initial
1. miesto: Andrej Sálus p. uč. Ing. Miroslav Poledňa 
2. miesto: Nela Čavojová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
3. miesto: Lukáš Panáček  p. uč. František Lajčiak 
Čest. uznanie: Marek Demikát p. uč. Krištof Kamenický
 
2. kategória: Grade 1
1. miesto: Matej Hudec p. uč. Krištof Kamenický
2. miesto: Monika Brtková p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
3. miesto: Vanesa Maderová p. uč. František Lajčiak 
 
3. kategória: Grade 2
1. miesto: Andrej Kolár p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
2. miesto: Jakub Rosa p. uč. František Lajčiak 
3. miesto: Ján Šveda p. uč. Vierka Keprtová
Čest. uznanie: Aneta Pavelková p. uč. Mgr. Katarína Pudišová
 
4. kategória: Grade 3 a Grade 4
1. miesto: Anna Sabuchová p. uč. Krištof Kamenický
2. miesto: Radovan Mrva p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
3. miesto: Maximilián Demko  p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
Čest. uznanie: Zuzana Marušiaková p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
Čest. uznanie: Liana Máliková p. uč. František Lajčiak 
 
5. kategória: Grade 5, Grade 6 a Grade 7
1. miesto: Marianna Rusková  p. uč. Mgr. Anna Jánošová
2. miesto: Zuzana Rosová  p. uč. František Lajčiak
3. miesto: Zuzana Jurgošová p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
Čest. uznanie: Andrej Holmes p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
 

Výsledky Euromusic 2016 v Hruštíne, 3. mája 2016

KLAVÍR

 
1. kategória: Grade Initial
1. miesto: Michaela Katreníková p. uč. Mgr. Monika Pašková
2. miesto: Ema Martvoňová p. uč. Mgr. Monika Pašková
3. miesto: Zdenka Líšková  p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová
Čest. uznanie: Lucia Bohucká p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová
 
2. kategória: Grade 1  
1. miesto: Laura Vošková p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová
2. miesto: Ema Bakalová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
3. miesto: Alexandra Juríčková p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, Dis. art.
 
3. kategória: Grade 2 a Grade 3
1. miesto: Adam Martvoň p. uč. Juraj Mudička, Dis. art.
2. miesto: Viktória Gašparová p. uč. Andrej Krištof, Dis. art.
3. miesto: Viktória Žilincová  p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová
Čest. uznanie: Rebeka Jagelková p. uč. Mgr. Monika Pašková
 
4. kategória: Grade 4 a Grade 5  
1. miesto: Bianka Jaššová p. uč. PaedDr. Ján Gabčo
2. miesto: Romana Kubicová p. uč. PaedDr. Ján Gabčo
3. miesto: Mária Snováková  p. uč. Dominika Kochlicová
 

GITARA

1. kategória: Grade Initial a Grade 1
1. miesto: Maroš Valčičák p. uč. Ing. Miroslav Poledňa 
2. miesto: Diana Lewandowská p. uč. Vierka Keprtová
3. miesto: Lenka Štajerová p. uč. Vierka Keprtová
 
2. kategória: Grade 2 a Grade 3
1. miesto: Rastislav Kupčulák p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
2. miesto: Lenka Jaššová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
3. miesto: Lukáš Kaprálik p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
Čest. uznanie: Natália Tomková p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
Čest. uznanie: Kristína Veselovská p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
 
3. kategória: Grade Initial  
1. miesto: Margita Tomáňová p. uč. Vierka Keprtová
2. miesto: Ľudmila Žilincová  p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
3. miesto: Alexandra Spitzkopfová  p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
 
4. kategória: Grade 4 a Grade 5  
1. miesto: Gabriela Kramarčíková p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
2. miesto: Lenka Drígľová p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc Dis. art.
3. miesto: Alexandra Plutinská p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
 

Výsledky Euromusic 2016 v Ružomberku, 4. mája 2016

KLAVÍR

 
1. kategória: Initial a Grade 1  
1. miesto: Nina Bobčeková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
2. miesto: Klára Talajová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
3. miesto: Filip Goč  p. uč. Mgr. Mária Pašková
Čest. uznanie: Mária Kováčová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
 
2. kategória: Initial a Grade 1  
1. miesto: Lenka Senková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
2. miesto: Simona Belušová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
3. miesto: Tomáš Kozár p. uč. Mgr. Mária Pašková
Čest. uznanie: Simona Macíková p. uč. Mgr. Monika Pašková
 
3. kategória: Initial a Grade 1  
1. miesto: Simona Boguská p. uč. Bc. Monika Fučková, Dis. art.
2. miesto: Ema Kuricová p. uč. Mgr. Monika Pašková
3. miesto: Soňa Ondrejková  p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová
Čest. uznanie: Martina Paliderová p. uč. Bc. Monika Fučková, Dis. art.
 
4. kategória: Grade 2  
1. miesto: Viktória Krakovská p. uč. Mgr. Mária Pašková
2. miesto: Teo Drengubjak p. uč. Juraj Mudička, Dis. art.
3. miesto: Vanda Uličná  p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor Dis. art.
Čest. uznanie: Dominika Gerátová p. uč. Mgr. Mária Pašková
 
5. kategória: Grade 3 a Grade 4  
1. miesto: Anna Sabuchová p. uč. Andrej Krištof, Dis. art.
2. miesto: Melánia Gočová p. uč. Mgr. Mária Pašková
3. miesto: Natália Talajová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
Čest. uznanie: Emma Kohárová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
 
6. kategória: Grade 4 a Grade 5  
1. miesto: Husarčíková Viktória p. uč. Mgr. Mária Pašková
2. miesto: Eva Kubalová  p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
3. miestoTamara Krajčíová  p. uč. Mgr. Monika Pašková
Čest. uznanie: Henrieta Kósová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
 
7. kategória: Grade 6 a Grade 7  
1. miesto: Mária Lacková p. uč. Mgr. Mária Pašková
2. miesto: Sára Sálusová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková 
3. miesto: Carmela Hanulová  p. uč. Mgr. Mária Pašková
Čest. uznanie: Romana Dvorská p. uč. Juraj Mudička, Dis. art.
 

AKORDEÓN

 
1. kategória: Initial a Grade 5  
1. miesto: Zuzana Martvoňová p. uč. Mgr. Lenka Babinská
2. miesto: Sebastián Gábor p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová
3. miesto: Samuel Teťák  p. uč. Mgr. Lenka Babinská
Čest. uznanie: Jozef Rechtorík p. uč. Mgr. art. Ivana Klenová
 

DÝCHOVÉ NÁSTROJE

 
1. kategória: Initial – Grade 3  
1. miesto: Andrej Tomáň p. uč. Mgr. Lenka Babinská
2. miesto: Michaela Vicáňová p. uč. Mgr. Lenka Babinská
3. miesto: Barbora Antolová  p. uč. Mgr. Lenka Babinská
 
2. kategória: Grade 4  
1. miesto: Adriána Chovancová p. uč. Mgr. Lenka Babinská
2. miesto: Veronika Chovancová p. uč. Mgr. Lenka Babinská
Čest. uznanie: Klaudia Kavuljaková p. uč. Mgr. Lenka Babinská