Školský vzdelávací program SZUŠ Jánoš je k dispozícii k nahliadnutiu na riaditeľstve v sídle školy na adrese Mostová 4, 034 01 Ružomberok