UPOZORNENIE

Dobrý deň, milí klavírni pedagógovia,
ďakujem veľmi pekne, že ste našli čas a silu na nácvik súťažného repertoáru na 3. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky  Hviezdy hrajú srdcom 2020.

Je mi to veľmi ľúto, ale na základe Usmernenia MŠVVŠ SR č.3  v bode 4. k šíreniu koronavírusu, kde sa  rušia a zakazujú s okamžitou platnosťou okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou  č. 23/2017 o súťažiach, tiež vzhľadom k aktuálnej situácii a v  súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli klavírnu súťažnú prehliadku HHS tento školský rok zrušiť. Všetky účastnícke poplatky Vám budú vrátené. 

Verím, že sa v budúcom školskom roku v  apríli 2021 stretneme  na 3.  ročníku celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú  srdcom 2021, a v zdraví a prežijeme spoločne malý sviatok hudby v podaní našich malých i väčších umelcov.

Prajem veľa zdravia a síl.
S úctou Mária Pašková

 

Súkromná základná umelecká škola Jánoš Ružomberok v spolupráci s uznávaným klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom Vás srdečne pozýva na 3. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky

 

„HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM 2020“

TERMÍN: 22. apríl 2020 (streda)
MIESTO KONANIA: Synagóga Ružomberok a Kino, Ružomberok

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 13. marec 2020 (piatok)