Liptov 2018

 

LIPTOV 2018_vysledkova_listina-page-001 Liptov propozicie 2018 obal Liptov propozicie 2018 vnutroLIPTOV 2017_vysledkova_listina

 

liptov-propozicie-2017_net liptov-propozicie-2017-vnutro_net

liptov__2016_vysledkova_listina_web

liptov-propozicie-2016-obal

 

vysledkova-listina-liptov-2015_net

 

liptov-propozicie-2016-vnutro

 

liptov-2015-propozicie

 

vysled-listina-liptov-2014-kopia

carovny-liptov-propozicie1

carovny-liptov-2014-propozicie-2

 

 

Vyhodnotenie Liptov 2013

siedmeho ročníka regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže

na tému: “DIVY LIPTOVA“

 

Súťaž hodnotila odborná porota v zložení:

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD., predseda poroty

PaedDr. akad. mal., Marta Bošelová, člen poroty

Mgr. Jurij Backov, člen poroty

 

Do tohto ročníka súťaže bolo zaslaných 332 prác detí vo veku od 4 do 16 rokov,

spomedzi ktorých porota vybrala víťazov nasledovne:

 

Súťažná kategória: Základné školy

 
1. kategória (6 – 8 rokov)
 

1. miesto: Natália Valachová, 8 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

2. miesto: Veronika Mišatová, 8 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

3. miesto: Mirka Devečková, 8 r., ZŠ Dúbrava

 

2. kategória (9 – 12 rokov)
 

1. miesto: Adriana Medzihradská, 11 r., ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš

 

2. miesto: Anna Gállyová, 9 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

2. miesto: Klára Košíková, 11 r., ZŠ Mallého, Skalica

 

3. miesto: Pavlína Vaštíková, 9 r., ZŠ Stankovany

 

3. miesto: Michal Krupa, 11 r., ZŠ Ľubochňa

 

3. kategória (13 – 16 rokov)
 

1. miesto: neudelené

 

2. miesto: Skarlett Kanalošová, Patrícia Laštíková, Miroslava Supolíková, Alexandra Babušíková, ZŠ pri zdravotníckom zariadení Ľubochňa

 

3. miesto: Thomas Hardoň, 13 r., ZŠ Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš

 

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

 

Cena predsedu poroty: Matyáš Štrifler, 9 r., SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín

 

Cena Marty Bošelovej: Kolekcia prác hračiek z plsti, SZUŠ Jánoš, Hruštín

 

1. kategória (4 – 7 rokov)
 

1. miesto: Nina Rumanovičová, 6 r., SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín

 

1. miesto: Matej Vráblik, 6 r., ZUŠ Liptovský Hrádok

 

2. miesto: Martin Zvonár, 6 r., SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín

 

3. miesto: Matúš Struhár, 7 r., SZUŠ Jánoš, Lisková

 

Čestné uznanie: Igor Orčík, 7 r., SZUŠ Jánoš, Babín

 

Čestné uznanie: Samuel Benčo, 5 r., SZUŠ Štiavnická cesta, Ružomberok

 

2. kategória (8 – 12 rokov)
 

1. miesto: Miriam Švandová, 10 r., SZUŠ Jánoš, Lisková

 

2. miesto: Sofia Gregorová, 8 r., SZUŠ Štiavnická cesta, Ružomberok

 

3. miesto: Samuel Vidan,9r., Richard Cinkanič,8r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok (skup. práca)

 

3. kategória (13 – 16 rokov)
 

1. – 3. miesto: neudelené

 
Čestné uznanie: Jakub Kulošťák, 13 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok
 

Matúš Radzo, 13 r., Tomáš M. Tomka, 11 r., (skupinová práca) SZUŠ Jánoš, DK

 

Daniel Gavenda, 14 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

Kristián Kumor, SZUŠ Jánoš, Trstená

Víťazom srdečne blahoželáme!

 cv

divy-liptova-2013-propozicie-1

divy-liptova-2013-propozicie-2

 

 

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Mostová 4, Ružomberok

 

Vyhodnotenie Liptov 2012

šiesteho ročníka regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže

na tému: “MÓDA LIPTOVA VČERA A DNES“

 

Súťaž hodnotila odborná porota v zložení:

 

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD., predseda poroty

 

Mgr. Art. Ivan Hrčka, člen poroty

 

Mgr. Marcel Dúbravec, člen poroty

 

Do tohto ročníka súťaže bolo zaslaných 330 prác detí vo veku od 4 do 16 rokov,

spomedzi ktorých porota vybrala víťazov nasledovne:

 

Súťažná kategória: Základné školy

 
1. kategória (6 – 8 rokov)
 

1. miesto:      Dorota Kubáňová, 7r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

2. miesto:      Ingrid Oravcová, 7 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

3. miesto:      Maroš Kojdiak, 6 r., ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 
2. kategória (9 – 12 rokov)
 

1. miesto:      Mário Veselý, 11 r., ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš

 

1. miesto:      Matúš Chilla, 10 r., ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

2. miesto:      Karina Hricová, 9 r., ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

2. miesto:      Dominika Husáriková, 12 r., ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš

 

3. miesto:      Natália Taračová, 9 r. a Rebeka Vargová, 9 r., ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 
3. kategória (13 – 16 rokov)
 

1. miesto:      neudelené

 

2. miesto:      Petra Hricová, 14 r., ZŠ Ľubeľa

 

3. miesto:      Nikola Iváková, 13 r., Romana Iváková, 13 r., Soňa Dvorská, 13 r., ZŠ L. Sliače

 

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

 
1. kategória (4 – 7 rokov)
 

1. miesto:      Vladimír Kubišta, 7 r., SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín

 

2. miesto:      Danica Ďuratná, 6 r., SZUŠ Štiavnická cesta, Ružomberok

 

2. miesto:      Paulína Pašová, 6 r., SZUŠ Štiavnická cesta, Ružomberok

 

3. miesto:      Nikola Lenková, 5 r., ZUŠ Liptovský Hrádok

 

3. miesto:      Ema Hutirová, 7 r., SZUŠ Jánoš, Hruštín

 
2. kategória (8 – 12 rokov)
 

1. miesto:      Silvia Jacková, 9 r., SZUŠ Štiavnická cesta, Ružomberok

 

2. miesto:      Eva Hanková, 8 r. a Rebeka Hruščová, 7 r., SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín

 

2. miesto       Alena Tekelová, 10 r., ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš

 

3. miesto:      Nina Dančeková, 10 r., SZUŠ Štiavnická cesta, Ružomberok

 

3. miesto:      Peter Buschbacher, 10 r., Ema Máliková, 7 r., Jeremiáš Záhumenský, 8 r., Dominika Bachanová, 9 r., Andrej Kolár, 7 r., Henrieta Lesáková, 8 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, Lisková (skupinová práca)

 
3. kategória (13 – 16 rokov)
 

1. miesto:      neudelené

 

2. miesto:      Zuzana Kubačková, 16 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

3. miesto:      neudelené

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

 

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Mostová 4, 034 01 Ružomberok

 

Vás srdečne pozýva zúčastniť sa výtvarnej súťaže

LIPTOV 2012

ktorá je 6. ročníkom regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže na tému:

Móda Liptova včera a dnes

 

CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE

Súťaž Liptov je regionálna výtvarná súťažná prehliadka výtvarných prác žiakov základných a základných umeleckých škôl regiónu Liptov.

 

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je rozvíjať nadanie, cit, tvorivosť a invenciu umeleckej tvorby detí a mládeže predškolského a školského veku a zároveň prehlbovať a rozvíjať ich vzťah k rodnému regiónu Liptov a to prostredníctvom:

– poznávania tradičnej odevnej tvorby, hlavne krojov a historických odevov typických pre jednotlivé obce,

– poznávania súčasnej odevnej tvorby regiónu Liptov,

– osvojenia si symboliky, farebnosti, tradičných motívov a materiálov viažucich sa k regiónu Liptov.

 

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR  SÚŤAŽE

Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Mostová 4, 034 01 Ružomberok

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

Právo zúčastniť sa výtvarnej súťaže LIPTOV 2012 má každý žiak základnej alebo základnej umeleckej školy, ktorého prácu zašle jeho škola na adresu vyhlasovateľa súťaže. Na zadnej strane práce musí byť čitateľne uvedené: meno a priezvisko autora, vek, trieda v ZŠ/ZUŠ, názov diela a použitá technika, súťažná kategória, telefón, adresa, e-mail školy a meno vyučujúceho.

Akceptované budú zaslané súťažné práce nepresahujúce formát A1, vyhotovené ľubovoľnou plošnou alebo priestorovou technikou, napr. kresba, maľba, grafika, počítačová grafika, koláž, keramika, kombinované techniky s využitím nových a netradičných materiálov.

Každý autor môže zaslať jednu nepaspartovanú súťažnú prácu, ktorá nebola súčasťou inej výtvarnej súťaže. Akceptujeme aj kolektívne práce žiakov.

Prihlásené súťažné práce zostávajú majetkom organizátora súťaže. Zaslaním práce dáva autor svoj súhlas na bezplatné využitie a prezentovanie práce formou výstavy a propagačných materiálov. Práce, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky do súťaže nebudú zaradené. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže.

Hodnotiť sa budú práce zaslané najneskôr do 25. februára 2012 na adresu školy:

SZUŠ Jánoš, Mostová 4, 034 01 Ružomberok

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

 

Základné školy  
                                                  

1. 6 – 8 rokov

 

2. 9 – 12 rokov   

 

3. 13 -16 rokov  

 
Základné umelecké školy
 

1. 4 – 7 rokov

 

2. 8 -12 rokov

 

3. 13 – 16 rokov

 

ODBORNÁ POROTA

Vyhlasovateľ súťaže vymenuje odbornú porotu, ktorá udelí v jednotlivých súťažných kategóriách 1., 2., 3. miesto a odovzdá vecné ceny. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Odborná porota hodnotí predovšetkým dodržanie témy, primeranosť zvolenej techniky, výtvarnú úroveň práce a originalitu.

 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

O výsledkoch súťaže organizátor upovedomí zúčastnených písomne ako aj prostredníctvom internetovej stránky www.skolajanos.sk.

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A OCENIENIE VÍŤAZOV V SÚŤAŽNÝCH KATEGÓRIÁCH

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy, odovzdávaním vecných cien a diplomov sa uskutoční dňa 18. apríla 2012, o 16.00 hod., v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku. Podrobnosti oznámia organizátori pozvánkou publikovanou na internetovej stránke http:///. Výstava potrvá do 4. mája 2012.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátora súťaže telefonicky na tel. č.: 044/ 432 08 42, 0905/155 991 alebo e-mailom na adrese: szus@skolajanos.sk. Potešia nás aj návrhy tém pre ďalšie ročníky súťaže.

 

Ing. Marianna Stančoková, manažérka SZUŠ Jánoš

 

 

 

VYHODNOTENIE

V. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže 

LIPTOV 2011

na tému: “MELÓDIE LIPTOVA“

 

Súťaž hodnotila odborná porota v zložení:

 

doc. Akad. mal. Pavol Rusko, predseda poroty

 

Mgr. art. Ivan Hrčka, člen poroty

 

p. Marcel Dúbravec, člen poroty

 

Do tohto ročníka súťaže bolo zaslaných 178 prác detí vo veku od 4 do 16 rokov, spomedzi ktorých porota vybrala víťazov nasledovne:

 

Súťažná kategória: Základné školy

 

1. kategória (6 – 8 rokov)
 

1. miesto:       Anna Gállyová, 7 rokov, ZŠ Dončova, Ružomberok

 

2. miesto:      Michaela Hanulová, 6 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

                        Silvia Jambrózyová, 8 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

                        Karin Petráková, 6 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

3. miesto:      Dorota Kubáňová, 7 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

                         Alica Nováková, 7 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

                         Bianka Hrušková, 7 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

2. kategória (9 – 12 rokov)
 

1. miesto:      Peter Lehotský, 12 rokov, ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš

 

2. miesto:      Rudolf Vorek, 10 rokov, ZŠ Lúčky

 

                        Katarína Lisá, 11 rokov, ZŠ Liptovské Sliače

 

3. miesto:      Kristína Kováčová, 11 rokov, ZŠ Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš

 

                        Martin Palinder, 10 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

3. kategória (13 – 16 rokov)
 

1. miesto:      neudelené

 

2. miesto:      Jakub Uličný, 13 rokov, ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš

 

                        Adam Čerstvík, 14 rokov, ZŠ Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš

 

3. miesto:      Marek Kôpka, 13 rokov, ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš

 

 

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

 
1. kategória (4 – 7 rokov)
 

1. miesto:      Laura Sivoňová, 7 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

2. miesto:      Anna Gállyová, 7 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

3. miesto:      Oliver Kubala, 6 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 
2. kategória (8 – 12 rokov)
 

1. miesto:      Roland Vdovjak, 9 rokov, ZUŠ, Liptovský Hrádok

 

2. miesto:      Vladimíra Račková, 11 rokov, ZUŠ, Liptovský Hrádok

 

                        Veronika Štetáková, 11 rokov, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

 

                        Zuzana Gállyová, 10 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

3. miesto:      Alžbeta Bišťanová, 9 rokov, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

 

                        Ján Haluška, 11 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 
3. kategória (13 – 16 rokov)
 

1. miesto:      neudelené

 

2. miesto:      neudelené

 

3. miesto:      neudelené

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

ZMENA: výstava potrvá až do 5. mája 2011!

liptov-2011-pozvanka-na-vernisaz

 

 

 

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE Liptov 2010

ktorá je 4. ročníkom regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže na tému:

SRDCE LIPTOVA, LIPTOV V MOJOM SRDCI

 

Súťaž hodnotila odborná porota v zložení:

 

– doc. Akad. mal. Pavol Rusko, predseda poroty

 

– Mgr. Art. Ivan Hrčka, člen poroty

 

– Marcel Dúbravec, člen poroty

 

Do tohto ročníka súťaže bolo zaslaných 324 prác detí vo veku od 4 do 16 rokov, spomedzi ktorých porota vybrala víťazov nasledovne:

 

Súťažná kategória: Základné školy

 
1. kategória (6 – 8 rokov)
 

1. miesto:      Petra Blašková, 7 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

1. miesto:      Viktória Husarčíková, 8 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

2. miesto:      Veronika Gejdošová, 7 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

2. miesto       Matúš Chilla, 8 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

3. miesto:      Natália Taračová, 8 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

Zvláštna cena poroty: Timea Bečková, 8 rokov, ZŠI pre žiakov s NKS, Jamník

 
2. kategória (9 – 12 rokov)
 

1. miesto:      Richard Kojš, 10 rokov, ZŠ Okoličianska, L. Mikuláš

 

2. miesto:      Michaela Nahálková, 12 rokov, ZŠ Okoličianska, L. Mikuláš

 

3. miesto:      Simona Červeňová, 10 rokov, ZŠ J. Kráľa, L. Mikuláš

 

3. miesto:      Lujza Zaťková, 10 rokov, ZŠ J. Kráľa, L. Mikuláš

 
3. kategória (13 – 16 rokov)
 

1. miesto:      neudelené

 

2. miesto:      Dominika Zuzaniaková, 14 rokov, ZŠ Okoličianska, L. Mikuláš

 

3. miesto:      neudelené

 

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

 
1. kategória (4 – 7 rokov)
 

1. miesto:      Anna Gállyová, 6 rokov, Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

2. miesto:      Bohuslav Argaláš, 7 rokov, Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

3. miesto:      Samuel Kotrík, 5 rokov, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

 
2. kategória (8 – 12 rokov)
 

1. miesto:      Zuzana Gállyová, 9 rokov, SZUŠ Jánoš

 

2. miesto:      Lucia Kováčová, 8 rokov, ZUŠ J. L. Bellu, L. Mikuláš

 

2. miesto:      Lucia Prokopová, 12 rokov, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

 

3. miesto:      Lenka Stráňovská, 12 rokov, ZUŠ J. L. Bellu, L. Mikuláš

 
3. kategória (13 – 16 rokov)
 

1. miesto:      Zuzana Setteyová, 18 rokov, ZUŠ J. L. Bellu, L. Mikuláš

 

2. miesto:      Diana Lukáčová, 15 rokov, ZUŠ J. L. Bellu, L. Mikuláš

 

3. miesto:      Vanda Hošeková, 13 rokov, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

liptov-2010_pozvanka

 

 

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Mostová 4, 034 01 Ružomberok

s podporou mesta RužomberokKomunitnej nadácie Liptov

 

VYHODNOTENIE výtvarnej súťaže

LIPTOV 2009

ktorá je 3. ročníkom regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže na tému : Poézia Liptova

 

Reportáž z vernisáže výstavy LIPTOV 2009 nájdete na:

http://www.mtr.sk/videoarchiv/ , relácia: Správy,

dátum vysielania: 6. 4. 2009, reportáž: Poézia Liptova

 

Súťaž hodnotila odborná porota v zložení:

 

 doc. Akad. mal. Pavol Rusko – predseda poroty

 

Mgr. Art. Ivan Hrčka– člen poroty

 

Marcel Dúbravec– člen poroty

 

Do tohto ročníka súťaže bolo zaslaných 183 prác detí vo veku od 4 do 16 rokov, spomedzi ktorých porota vybrala víťazov nasledovne:

 

Súťažná kategória: Základné školy

 
1. kategória (6 – 8 rokov)
 

1. miesto:         Karina Hricová, (7 rokov), ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 

2. miesto:         Filip Demčák, (7 rokov), ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

3. miesto:         Patrícia Slezáková (7 rokov), ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

 
2. kategória (9 – 12 rokov)
 

1. miesto:         Andrej Glonek, (10 rokov), ZŠ J. Kráľa, Liptovský Mikuláš

 

2. miesto:        Kristína Krastenicsová, (9 rokov), ZŠ Janka Kráľa, L. Mikuláš

 

3. miesto:        Peter Majerčík, (9 rokov), ZŠ Janka Kráľa, L. Mikuláš, Dominika Slabejová, (9 rokov), ZŠ Janka Kráľa, LM

 
3. kategória (13 – 16 rokov)
 

3. miesto:        Michaela Dalimanová, (15 rokov), ZŠ M. R. Martákovej, LM

   

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

 
1. kategória (4 – 7 rokov)
 

1. miesto:       Christián Duplák, (7 rokov), SZUŠ Ružomberok

 

2. miesto:      Bruno Bobuľa, (7 rokov), SZUŠ Jánoš

 

                        David Dubjel, (5 rokov), ZUŠ Liptovský Hrádok

 

3. miesto       Miroslav Kostroš (7 rokov), SZUŠ Ružomberok

 

                        Bianka Poliaková, (7 rokov), SZUŠ Ružomberok

 
2. kategória (8 – 12 rokov)
 

1. miesto:       Romana Bachnová, (8 rokov), ZUŠ Liptovský Hrádok

 

2. miesto:      Marko Navara, (11 rokov), ZUŠ Liptovský Hrádok

 

                        Patrícia Jonášová, (8 rokov), ZUŠ Ružomberok

 

3. miesto:      Helena Dudášová, (12 rokov), SZUŠ Jánoš

 

                         Marek Roštek, (8 rokov), SZUŠ Ružomberok

 
3. kategória (13 – 16 rokov)
 

3. miesto:       Matúš Godiš, (16 rokov), SZUŠ Jánoš

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

logo_szusSúkromná základná umelecká škola Jánošlogo-zsk


Mostová 4, 034 01 Ružomberok

s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja

 

Reportáž z vernisáže výstavy Liptov 2008

nájdete na internetovej stránke Mestskej televízie Ružomberok

v relácii Správy zo dňa 21. 4. 2008 pod názvom Liptov 2008.

Po vybraní a označení relácie stačí prehrať.

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže LIPTOV 2008,

 ktorá je 2. ročníkom regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže na tému: Rozprávky a povesti o Liptove

 

 Súťaž hodnotila odborná porota v zložení:

 

doc. Akad. mal. Pavol Rusko – predseda poroty

 

Mgr. Art. Ivan Hrčka – člen poroty

 

Marcel Dúbravec – člen poroty

 

Do tohto ročníka súťaže bolo zaslaných 280 prác detí vo veku od 4 do 15 rokov, z ktorých porota vybrala práce týchto súťažiacich:

 

Súťažná kategória: Základné školy 

 
1. kategória (6 – 8 rokov)
 1. miesto:                      Naďa Motyková, 8 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok
 2. miesto:                      Patrícia Kraučuková, 8 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok
 3. miesto:                      Katarína Koliesková, 7 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok
2. kategória (9 – 11 rokov)
 1. miesto:                      Radovan Kampa, 10 rokov, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok
 2. miesto:                      Martina Strušková, 9 rokov, ZŠ J. Kráľa, Liptovský Mikuláš
 3. miesto:                      Klaudia Gejdošová, 9 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok
3. kategória (12 – 15 rokov)
 1. miesto:                      František Perniš, 13 rokov, ZŠ J. Kráľa, Liptovský Mikuláš
 2. miesto:                      Tatiana Šmolová, 13 rokov, ZŠ J. Kráľa, Liptovský Mikuláš
 3. miesto:                      Michaela Hufková, 13 rokov, ZŠ Liptovská Lúžna
 

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

 
1. kategória (4 – 7 rokov)
 1. miesto:                      Lívia Litvová, 7 rokov, SZUŠ, Štiavnická cesta, Ružomberok
 2. miesto:                      Andy Bobák, 5 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok
 3. miesto:                      Alexandra Fronková, 7 rokov, ZUŠ Liptovský Hrádok
   
2. kategória (8 – 11 rokov)
 1. miesto:                      Ivan Grácik, 10 rokov, ZUŠ Liptovský Hrádok
 2. miesto:                      Martina Synovcová, 9 rokov, ZUŠ Liptovský Hrádok
 3. miesto:                      Natália Kodríková, 11 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok
 
3. kategória (12 – 15 rokov)
 1. miesto:                      Mária Kajdová, 15 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok
 2. miesto:                      Lucia Žúborová, 12 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok
 3. miesto:                      Paulína Kulichová, 12 rokov, ZUŠ Nám. A. Hlinku, Ružomberok
 

Výhercom srdečne gratulujeme!