Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na gitare od školského roka 2022/2023

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu uvedenú nižšie. Viac informácií získate na t.timkova@skolajanos.sk alebo na 0905 155 991. 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na akordeóne od školského roka 2022/2023

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácií získate na t.timkova@skolajanos.sk alebo na 0905 155 991. 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na klavíri od školského roka 2022/2023

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácií získate na t.timkova@skolajanos.sk alebo na 0905 155 991. 

V prípade záujmu pracovať v SZUŠ Jánoš nás kontaktujte čo najskôr. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu školy:

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Mostová 4, 034 01 Ružomberok

alebo e-mailom na adresu: szus@skolajanos.sk

Informácie získate aj na tel. č. 0915 830 589