Prijmeme zamestnanca na pracovnú pozíciu školník 

Jedná sa o prácu na dohodu o pracovnej činnosti v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne, prevažne v doobedňajších hodinách a je vhodná pre starobného dôchodcu. Požadujeme technickú a manuálnu zručnosť na bežnú údržbu a opravy, spoľahlivosť, bezúhonnosť, precíznosť. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Ing. Marcely Fulovej, 0907 258 524 alebo na fulova@skolajanos.sk.

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na heligónke od školského roka 2019/2020

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na gitare od školského roka 2019/2020

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre a klavíri od školského roka 2019/2020

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na akordeóne od školského roka 2019/2020

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

V prípade záujmu pracovať v SZUŠ Jánoš nás kontaktujte čo najskôr. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu školy:

 

 

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Mostová 4, 034 01 Ružomberok

alebo e-mailom na adresu: szus@skolajanos.sk

Informácie získate aj na tel. č. 0915 830 589 a  044/432 08 42