5

Schneiderova Trnava 2022

Našu školu dňa 20. októbra 2022 reprezentovala Anička Sabuchová na 21. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri

32

Recitál Michaely Vicáňovej

Srdečne vás pozývame na recitál našej žiačky dychového oddelenia Michaely Vicáňovej a jej hudobných hostí. Koncert sa uskutoční v piatok