VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2021 12. máj 2021

SPEV SÚŤAŽNÁ MIESTNOSŤ: Online POROTA: Mgr. Martina Procházková, PhD. (predsedkyňa poroty), Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.  (člen poroty), Bc. Jozef Mišenko, DiS.art.  (člen poroty), tajomník poroty Bc. Dominika Kochlicová, DiS.art.
1. KATEGÓRIA  ZLATÉ PÁSMO
Nina Gerbová p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS.art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Nela Saláková p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD.
Nikola Katráková p. uč. Bc. Jozef Mišenko, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Veronika Turanová p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.
Karolína Gejdošová p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD.
2. KATEGÓRIA  ZLATÉ PÁSMO
Johanka Jaššáková p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Martina Huráková p. uč. Bc. Jozef Mišenko, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Juraj Timotej Zaťko p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.
Sofia Priesolová p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.
Barbora Dudášiková p. uč. Bc. Jozef Mišenko, DiS. art.
3. KATEGÓRIA
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Nina Ťasková p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD.
ZLATÉ PÁSMO
Mária Mrvová p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.
Timea Majcherová p. uč. Bc. Jozef Mišenko, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Michaela Hrbčeková p. uč. Mgr. Martina Procházková, PhD.
BRONZOVÉ PÁSMO
Simona Michalcová p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.
Nikola Moravčíková p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2021 17. máj 2021

KLAVÍR MIESTNOSŤ: Online POROTA: Mgr. Lucia Púčeková (predsedkyňa poroty), Mgr. Anna Jánošová (člen poroty), Bc. Azhara Khakimova (člen poroty), tajomník poroty Lívia Glembová
1. KATEGÓRIA – Initial
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Veronika Švedová p. uč. Lívia Glembová
ZLATÉ PÁSMO
Ema Snováková   p. uč. Lívia Glembová
Lucia Rusnáková p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
Dávid Madliak p. uč. Mgr. Jana Hrbčeková
STRIEBORNÉ PÁSMO
Nina Šimová p. uč. Bc. Ivana Slavkovská
Dominika Dvorská  p. uč. Lívia Glembová
Ema Furiaková  p. uč. Lívia Glembová
Veronika Kivoňová  p. uč. Lívia Glembová
2. KATEGÓRIA – Initial 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Anna Straková p. uč. Mgr. Jana Hrbčeková
ZLATÉ PÁSMO
Natália Kerdíková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Terézia Milanová p. uč. Lívia Glembová
Laura Laštíková  p. uč. Michal Król, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Ema Kubalová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Sofia Littvová p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.
Karolína Sedlárová p. uč. Lívia Glembová
BRONZOVÉ PÁSMO
Sebastián Žilinec p. uč. Bc. Dana Gottsteinová
Laura Vajdová p. uč. Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.
Rastislav Ledaj p. uč. Lívia Glembová
3. KATEGÓRIA – Grade 1
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Tamara Bielená p. uč. Lívia Glembová
 Sofia Sálusová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
ZLATÉ PÁSMO
Leo Buliak p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
Tomáš Javorka p. uč. Lívia Glembová
Kiara Jadroňová p. uč. Michal Król, DiS. art.
Laura Buliaková p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
Viktória Palková  p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
Rebeka Tkáčová  p. uč. Michal Król, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Adela Kompanová p. uč. Lívia Glembová
Karin Kušnieriková p. uč. Michal Król, DiS. art.
Bianka Majcherová p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art.
Nikola Janoľová p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Ľuboš Littva p. uč. Mgr. Miroslava Mudičková, DiS. art.
Emma Černá p. uč. Jana Glovaťáková, DiS. art.
Tomáš Struňák p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art.
Viktória Paľová                     p. uč. Michal Król, DiS. art.
Marianna Slovíková  p. uč. Bc. Ivana Slavkovská

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2021 19. máj 2021

KLAVÍR MIESTNOSŤ: Online

POROTA: Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art. (predseda poroty), Mgr. Monika Pašková, DiS. art. (člen poroty), Bc. Dominika Kochlicová, DiS. art. (člen poroty), tajomník poroty Mgr. Jana Hrbčeková

4. KATEGÓRIA – Grade 2
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Tobias Droba p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art.
Nina Markovičová p. uč. Bc. Dominika Kochlicová, DiS. art.
ZLATÉ PÁSMO
Petra Jurovčíková p. uč. Bc. Azhara Khakimová
Rastislav Caban p. uč. Michal Król, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Jozef Škombár p. uč. Michal Król, DiS. art.
Mária Zubajová p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Ema Šutá p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
Katarína Kupčuláková p. uč. Lívia Glembová
5. KATEGÓRIA – Grade 3
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Sára Kormaňáková p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art.
ZLATÉ PÁSMO
Mária Mišiaková p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
Zuzana Kupčuláková p. uč. Bc. Dominika Kochlicová, DiS. art.
Ema Kubačková p. uč. Lívia Glembová
Victoria Chovanová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Alžbeta Kolčáková p. uč. Juraj Mudička, DiS. art.
Timea Gejdošová p. uč. Lívia Glembová
STRIEBORNÉ PÁSMO
Matúš Hutár p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
Sára Kubincová p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Adela Kytašová p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
Oliver Kósa p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Ľudovít Zubaj p. uč. Mgr. Monika Pašková, DiS. art.
6. KATEGÓRIA – Grade 4, Grade 5, Grade 7, Grade 8 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Anna Sabuchová p. uč. Bc. Azhara Khakimová
ZLATÉ PÁSMO
Ema Kuricová p. uč. Bc. Dominika Kochlicová, DiS. art.
Simona Žilincová p. uč. Bc. Dana Gottsteinová
Jozef Zsigmund p. uč. Michal Król, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Filip Goč                             p. uč. Jana Glovaťáková, DiS. art.
Klára Talajová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Michaela Chovanová  p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Lenka Senková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
BRONZOVÉ PÁSMO
Eva Senková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2021 18. máj 2021

DYCHOVÉ NÁSTROJE MIESTNOSŤ: Online POROTA: Mgr. Lenka Babinská, DiS. art. (predsedkyňa poroty), Bc. Terézia Timková (člen poroty), Tomáš Kočalka (člen poroty), tajomník poroty  Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art
1. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Terézia Brožová p. uč. Bc. Terézia Timková
ZLATÉ PÁSMO
Kristína Snováková p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Laura Márnotová                   p. uč. Bc. Terézia Timková
Eliška Sališová p. uč. Bc. Terézia Timková
Alexandra Pavláková    p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Sofia Legemzová          p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
2. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Michaela Vicáňová               p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Michaela Jakabová p. uč. Bc. Terézia Timková
ZLATÉ PÁSMO
Barbora Antolová          p. uč. Bc. Terézia Timková
Dorota Hanulová                        p. uč. Bc. Terézia Timková
Zoja Hazuchová p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2021 18. máj 2021

AKORDEÓN MIESTNOSŤ: Online

POROTA: Mgr. Lenka Babinská, DiS. art. (predsedkyňa poroty), Tomáš Kočalka, DiS. art. (člen poroty), Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art. (člen poroty), tajomník poroty Bc. Terézia Timková

1. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Klára Pašková p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
ZLATÉ PÁSMO
Liliana Sálusová p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Marek Martvoň p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Timotej Struňák p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
Leonard Vorek                 p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Miroslav Žilka p. uč. Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.
2. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Matej Macák                              p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Marianna Matečková p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
ZLATÉ PÁSMO
Michal Snovák                 p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
David Zsigmund p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Adam Siváň p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Jakub Dovec p. uč. Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.
Stanislava Veselovská               p. uč. Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.
3. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Samuel Teťák p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Radovan Gazdík p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
ZLATÉ PÁSMO
Marcela Martvoňová p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Žaneta Gáborová                      p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
Sára Pašková                                 p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Natália Pisarčíková          p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Filip Ondrejka Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.
Diana Žilková                        Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2021 20. máj 2021

GITARA MIESTNOSŤ: Online

POROTA: Mgr. Katarína Mliečková (predsedkyňa poroty), František Lajčiak (člen poroty), Benjamín Maga (člen poroty), tajomník poroty Bc. Dominika Kochlicová, DiS. art.

1. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Nina Črepová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
ZLATÉ PÁSMO
Filip Rusnák p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Andreas Kurpaš p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Nikolaj Škombár p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
BRONZOVÉ PÁSMO
Matúš Hurák p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Monika Mišiaková             p. uč. Mgr. Anna Jánošová
Jakub Rázga                       p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
2. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Tatiana Maťašáková                  p. uč. František Lajčiak
Diana Veselovská p. uč. František Lajčiak
ZLATÉ PÁSMO
Nina Kasanická p. uč. František Lajčiak
STRIEBORNÉ PÁSMO
Timea Lukačovičová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Tomáš Oravec                     p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Petra Sirotová                      p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Samuel Broďáni p. uč. František Lajčiak
Matej Krížo                                   p. uč. František Lajčiak
Alexander Škombár              p. uč. František Lajčiak
3. KATEGÓRIA  ZLATÉ PÁSMO
Diana Likavčanová p. uč. Bc. Katarína Pudišová
Zaira Hladová                              p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Leo Kubík                                        p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Sofia Lofajová p. uč. Mgr. Anna Jánošová
STRIEBORNÉ PÁSMO
Alžbeta Basárová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková  
Boris Humenný                        p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
Barbora Koišová                 p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Matej Kútnik                       p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Alexandra Matisová            p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Sophie Babinská p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.  
Filip Fajčák                                 p. uč. Mgr. Katarína Mliečková 
Matej Kohút                        p. uč. Mgr. Katarína Mliečková 
Marián Palider                     p. uč. Bc. Katarína Pudišová

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2021 21. máj 2021

GITARA MIESTNOSŤ: Online

POROTA: Mgr. Anna Jánošová (predsedkyňa poroty), Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art. (člen poroty), Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art. (člen poroty), tajomník poroty Mgr. Katarína Mliečková

4. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Nela Jadroňová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Michaela Spitzkopfová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
ZLATÉ PÁSMO
Vendelín Žilinec p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.  
Nela Ďuríková p. uč. František Lajčiak
Veronika Struňáková p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.  
Peter Makovický         p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.  
STRIEBORNÉ PÁSMO
Miriama Mudičková p. uč. Mgr. Anna Jánošová
Sebastián Buliak p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Peter Hampel p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Sofia Jánošová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
BRONZOVÉ PÁSMO
Rebeka Leila Bombeková p. uč. František Lajčiak
Nikolas Lacko             p. uč. František Lajčiak
Michal Tkáčik p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Katarína Rošková p. uč. Bc. Katarína Pudišová
5. KATEGÓRIA 
VÍŤAZ KATEGÓRIE
Emma Rázgová          p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
ZLATÉ PÁSMO
Miroslav Magušin p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Matúš Hampel p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Adam Ďurík p. uč. František Lajčiak
STRIEBORNÉ PÁSMO
Tobias Buliak p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Andrea Hriňová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Slavomír Janák p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
BRONZOVÉ PÁSMO
Nela Čavojová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Martina Huráková              p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Alexandra Púčeková p. uč. František Lajčiak
6. KATEGÓRIA  ZLATÉ PÁSMO
Sofia Matisová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Vanesa Maderová             p. uč. Mgr. Anna Jánošová
Anna Sabuchová                            p. uč. Mgr. Anna Jánošová
Ján Šveda p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
STRIEBORNÉ PÁSMO
Andrej Sálus   p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Jakub Rosa         p. uč. František Lajčiak
BRONZOVÉ PÁSMO
Katarína Kytková p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Zuzana Turanová       p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Lukáš Panáček p. uč. František Lajčiak