Výsledky Euromusic 2014 v Ružomberku, 28. mája 2014

 

KLAVÍR

 
1. kategória: Grade Initial a Grade 1 
1. miesto: Teo Drengubiak p. uč. Miroslava Mudičková DiS. art.
2. miesto: Natália Talajová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
3. miesto: Ivan Petráš      p. uč. Mgr. Mária Pašková
Čestné uznanie: Petra Pálová p. uč. Bc. Miroslav Bačkor DiS. art.
Čestné uznanie: Viktória Krakovská p. uč. Mgr. Mária Pašková
 
2. kategória: Grade 2 
1. miesto: Ján Baďo p. uč. Mgr. Mária Pašková
2. miesto: Simona Vajdová p. uč. Juraj Mudička DiS. art.
3. miesto: Kristína Sleziaková p. uč. Juraj Mudička DiS. art.
Čestné uznanie: Melánia Gočová p. uč. Mgr. Mária Pašková
Čestné uznanie: Loren Ziemianczyková p. uč. Miroslava Mudičková DiS. art.
                                            
3. kategória: Grade 3 a Grade 4
1. miesto: Anna Sabuchová p. uč. Andrej Krištof DiS. art.
2. miesto: Kristína Moravová p. uč. Juraj Mudička DiS. art.
3. miesto: Sára Sálusová   p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Čestné uznanie: Carmela Hanulová p. uč. Mgr. Mária Pašková
Čestné uznanie: Michaela Ondrejková p. uč. Juraj Mudička DiS. art.
4. kategória: Grade 5, Grade 6 a Grade 7
1. miesto: Romana Dvorská p. uč. Juraj Mudička DiS. art.
2. miesto: Mária Lacková p. uč. Mgr. Mária Pašková
3. miesto: Veronika Laková p. uč. Juraj Mudička DiS. art.
Čestné uznanie: Silvia Jacková p. uč. Juraj Mudička DiS. art.

GITARA

 
1. kategória: Grade Initial
1.miesto: Ján Šveda    p. uč. Viera Keprtová
2.miesto: Andrej Kollár p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc
3.miesto: Patrícia Mikušová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
Čestné uznanie: Matúš Novák    p. uč. Viera Keprtová
 
2. kategória: Grade  1
1.miesto: Liana Máliková p. uč. František Lajčiak
2.miesto: Radovan Halička p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
3.miesto: neudelené  
Čestné uznanie: Lucia Hlasicová p. uč. Bc. Katarína Mliečková
   
3. kategória: Grade 2 a 3
1.miesto: Radovan Vlnieška p. uč. František Lajčiak
2.miesto: Šimon Halička    p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
3.miesto: Marcela Haličková p. uč. Mgr. Anna Jánošová
3. miesto: Karin Kajúchová   p. uč. Ing. Miroslav Poledňa
Čestné uznanie: Radovan Mrva p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc
 
4. kategória : Grade 4, 5 a 6 
1.miesto: Ján Fula p. uč. Mgr. Anna Jánošová
2.miesto: Marianna Rusková p. uč. Mgr. Anna Jánošová
3.miesto: Zuzana Rosová p. uč. František Lajčiak
Čestné uznanie: Zuzana Jurgošová p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc

SPEV

 
Kategória: Grade Initial – Grade 7
1.miesto: Ivana Šimčeková p. uč. Miroslava Mudičková DiS. art.
2.miesto: Klára Šuleková p. uč. Miroslava Mudičková DiS. art.
3.miesto: Michaela Hrbčeková p. uč. Miroslava Mudičková DiS. art.
Cena poroty: Karin Benčová p. uč. Miroslava Mudičková DiS. art.

DYCHOVÉ NÁSTROJE

Kategória: Grade Initial – Grade 6 
1.miesto: Michaela Vicáňová p. uč. Mgr. Lenka Babinská
2.miesto: Adam Švidroň p. uč. Vladimír Hollý
3.miesto: Klaudia Kavuljaková p. uč. Mgr. Lenka Babinská