Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2022/2023:

Praha – Otevřené Sdružení Umělcu, Svěetová Unie Kultury, Studio „IDEAS“, 5. október 2023

Na medzinárodnej výtvarnej a literárnej súťaži pre deti a mládež Madame Humanité získala ocenenie za prácu „Mačka“ Dominika Matulová z triedy p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej.

 

Magdaléna Remišová z triedy p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej získala medailu za prácu „Zimná krajina“.

Dolný Kubín – Bohúňova paleta, 13. jún 2023

Hodruša Hámre – 18. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže t a l e n t * u m e n i e * k u m š t, 21. apríl 2023

Čestné uzanie za účasť v súťaži získala Michaela Hrbčeková z triedy p. uč. Bc. Eleny Gállyovej.  

Ružomberok – Regionálna výtvarná súťaž Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova, 5. apríl 2023

Diplom za 1. miesto a zároveň hlavnú cenu získala Valéria Bystričanová z triedy p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej.

Diplom za 2. miesto získala Vanesa Patryláková z triedy p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej.

Diplom za 3. miesto získal Martin Gerek z triedy p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Čestné uznanie získal Jakub Rázga z triedy p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Čestné uznanie získal Filip Goč z triedy p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej.

Čestné uznanie získali za kolektívnu prácu žiaci SZUŠ Jánoš z elokovaného pracoviska Liptovská Osada z triedy p. uč. Mgr. Jany Kuzmovej.

      
Ružomberok – VI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2022, 8. november 2022

Diplom za výnimočnú výtvarnú prácu získal Jakub Myška z triedy p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej.

Diplom za výnimočnú výtvarnú prácu získala Eva Senková z triedy p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej.

Diplom za výnimočnú výtvarnú prácu získali Nina Kasanická a Matúš Jacko z triedy p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Čestné uznanie za výnimočnú výtvarnú prácu získali Emma Chorváthová a Viktória Brtková z triedy p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Čestné uznanie za výnimočnú výtvarnú prácu získali Miroslava Gašparová a Viktória Kadubcová z triedy p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2021/2022:

Hurbanovo – Vesmír očami detí – 6. máj 2022

Diplom za víťaznú prácu v 4. kategórii celoslovenského kola získala Zara Špaglíková z triedy p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej.

Ružomberok – Vesmír očami detí – 28. apríl 2022

Diplom za postup do celoslovenského kola v 5. kategórii získal Matej Macák, ktorý pracuje pod pedagogickým vedením p. uč. BcA. Petra Kováča, DiS.

Diplom za postup do celoslovenského kola v 4. kategórii získala Kristína Markovičová, ktorá pracuje pod pedagogickým vedením p. uč. Mgr. Janky Kuzmovej.

Diplom za postup do celoslovenského kola v 4. kategórii získala Olívia Kotúľová, ktorá pracuje pod pedagogickým vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej. 

Diplom za postup do celoslovenského kola v 4. kategórii získala Zara Špaglíková, ktorá pracuje pod pedagogickým vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej. 

Diplom za postup do celoslovenského kola v 5. kategórii získal Filip Fajčák, ktorý pracuje pod pedagogickým vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej. 

Dolný Kubín – Vianočná pohľadnica – 18. medzinárodná výstava detských výtvarných prác, 10. december 2021 

Čestné uznanie v kategórii C1 získala Nina Kasanická, ktorá pracuje pod pedagogickým vedením p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2020/2021:

Lidice – 49. medzinárodní dětská výtvarná výstava, 1. júl 2021 

Čestné uznanie za úspešnú výtvarnú prácu v technike fotografie získali žiačky Natália Grochalová, Nikola Morovčíková, Veronika Švedová, Dominika Dvorská, Kiara Vrabková.  

Ocenené žiačky pracujú pod vedením p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Ružomberok – Fullova paleta, 27. máj 2021

Diplom za 2. miesto v I. kategórii ZUŠ získal Tobiáš Čukan z triedy p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Ružomberok – Regionálna výtvarná súťaž Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova, 2. apríl 2021

Diplom za 1. miesto získala Magdaléna Remišová z triedy p. uč. Bc. Eleny Gállyovej.

Cenu MAS Dolný Liptov získala Dominika Matulová z triedy p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej.

 
Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2019/2020:

Vesmír očami detí, 19. marec 2020

Centrum voľného času Elán v Ružomberku udeľuje Diplom Matúšovi Hutárovi za postup do celoslovenského kola vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. 

Žiak pracuje pod pedagogickým vedením učiteľa BcA. Petra Kováča.

Ružomberok – 4. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova, 13. február 2020

Diplom za 1. miesto získala Alexandra Ševčíková.  

Cenu OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov získala Zaira Kozicová. Žiačky pracujú pod pedagogickým vedením p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

   

Dolný Kubín – VIANOČNÁ POHĽADNICA, 16. ročník medzinárodnej výstavy detských výtvarných prác, 16. december 2019

Ocenenie za kolekciu prác získali žiaci z elokovaného pracoviska Likavka a čestné uznanie získala Karolína Kohútová. Ocenení žiaci pracujú pod vedením p. uč. Bc. Silvie Fábryovej.

Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2018/2019:

Košice – MUSIC JOURNAL, V. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, 5. jún 2019

Diplom za 3. miesto v II. kategórii získal Maximilián Demko z triedy p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej.

Banská Bystrica –  MAĽOVANÁ ZUŠ-KA, XV. ročník súťažnej prehliadky žiakov výtvarných odborov ZUŠ, 26. 4. 2019

Diplom za umiestnenie v zlatom pásme získala Lea Janovcová z triedy p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej.

Lidice – 47. medzinárodní dětská výtvarná výstava, 28. 5. 2019

Čestné uznanie za úspešné výtvarné práce v technike maľby a kresby získali žiačky Magdaléna Remišová a Melánia Gočová, ktoré pracujú pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej.

   

Hodruša Hámre – 14. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – “talent – umenie – kumšt” , 26. 4. 2019

Ocenenie v kategórii  hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet, žiaci 8. ročníka získala:

Anna Gállyová2. miesto, žiačka pracuje pod vedením pani učiteľky Bc. Eleny Gállyovej.

Ružomberok – 13. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže – Liptov 2019 – 3. apríla 2019

ocenenie získali:

1. kategória (5 – 7 rokov) 1. miestoAdam Plaza, 5 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Malé Tatry, Ružomberok, pod vedením p. uč. Bc. Silvie Fábryovej 2. miestoLukáš Macko, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Dolný Kubín, pod vedením p. uč. BcA. Petra Kováča 3. miestoLiliana Sálusová a Sofia Sálusová, SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Liptovská Teplá, pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej čestné uznanieDávid Brandis, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Dolný Kubín, pod vedením p. uč. BcA. Petra Kováča čestné uznanie  – Ľudovít Berka, 7 r. a Barbora Berková, kolektívna práca, el. prac. Liptovské Sliače, pod vedením p. č. Bc. Silvie Fábryovej

2. kategória (8- 12 rokov) 1. miestoKiara Vrabková, 8 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Likavka, pod vedením p. uč. Bc. Silvie Fábryovej 2. miestoDávid Zsigmund, 12 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Likavka, pod vedením p. uč. Bc. Silvie Fábryovej 3. miestoMarek Kompan, 9 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Hruštín, pod vedením p. uč. BcA. Petra Kováča čestné uznanieMichaela Hrbčeková, 10 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, pod vedením Bc. Eleny Gállyovej

3. kategória (13 – 17 rokov) 1. miestoErika Ondrejková, 17 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Likavka, pod vedením p. uč. Silvie Fábryovej 2. miestoZuzana Gállyová, 17 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej 3. miestoLívia Janteková, 16 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej čestné uznanieMaximilián Demko, 14 r., SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej čestné uznanieKristína Kopilcová, 13 r., Natália Salvová, 15 r. Táňa Zgútová, 13 r., SZUŠ Jánoš Ružomberok, el. prac. Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej

Ružomberok, 3. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova,  11. január 2019

Ocenenie získali: Peter Demko, za 1. miesto v IV. kategórií – ZUŠ, vo výtvarnej súťaži na tému : ,,Klenoty dolného Liptova”, pod vedením pána učiteľa BcA. Petra Kováča. Samuel Vidan, za 1. miesto v IV. kategórií – ZUŠ, vo výtvarnej súťaži na tému : ,,Klenoty dolného Liptova”, pod vedením pani učiteľky Bc. Eleny Gállyovej. Anna Gállyová, za 2. miesto v IV. kategórií – ZUŠ, vo výtvarnej súťaži na tému : ,,Klenoty dolného Liptova”, pod vedením pani učiteľky Bc. Eleny Gállyovej. Rebeka Leila Bombeková, za 2. miesto v IV. kategórií – ZUŠ, vo výtvarnej súťaži na tému : ,,Klenoty dolného Liptova”, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márii Jánošovej.  Anna Gállyová, za 3. miesto v IV. kategórií – ZUŠ, vo výtvarnej súťaži na tému : ,,Klenoty dolného Liptova”, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márii Jánošovej.  Kristína Vidová, získala čestné uznanie v IV. kategórií – ZUŠ, vo výtvarnej súťaži na tému : ,,Klenoty dolného Liptova”, pod vedením pána učiteľa BcA. Petra Kováča. Dolný Kubín, Vianočná pohľadnica, 15. Medzinárodná výstava detských výtvarných prác, 17. december 2018 Ocenenie získali: Dominika Hajdáková, za 1. miesto vo výtvarnej súťaži : Vianočná pohľadnica, kategória C1,  pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej. Barbora Berková, za 3. miesto vo výtvarnej súťaži : Vianočná pohľadnica, kategória C1,  pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej. Ružomberok, Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, 30. november 2018 Ocenenie získali: Mathias Klubica, za 1. miesto v 6. ročníku výtvarnej súťaže :,, Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany”, kategória špeciálne školy,  pod vedením pani učiteľky Mgr. Janky Kuzmovej. Richard Jasielsky, za 2. miesto v 6. ročníku výtvarnej súťaže :,, Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany”, kategória špeciálne školy,  pod vedením pána učiteľa BcA. Petra Kováča. Filip Strakula, za 3. miesto v 6. ročníku výtvarnej súťaže :,, Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany”, kategória špeciálne školy,  pod vedením pána učiteľa BcA. Petra Kováča. Centrum vedecko-technických informácií SR, Môj prvý dotyk s vedou, 5.november 2018 Ocenenie získali: Mária Mrvová, za 3. miesto v I. kategórií, vo výtvarnej súťaži na tému :,, Môj prvý dotyk s vedou”, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej.
Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2017/2018:
Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice, 31. máj 2018 Ocenenie získali: Čestné uznanie pre Samuel Gibas, Melánia Gočová a Emma Vlkolinska za úspešnú výtvarnú prácu v technike maľba a kresba, pod vedením p. uč. Mgr. art. Márii Jánošovej.  Gibas LidiceGocova LidiceVlkolinska Lidice Fullova paleta 2018, Ružomberok, 31. máj 2018 Ocenenie získali: za kolekciu prác žiakov Szuš Jánoš – Liptovská Osada, pod vedením p. uč. Mgr. Janky Kuzmovej fullova paleta kuzmova Ružomberok, Hasičský a záchranársky zbor, 4. máj 2018  Ocenenie získali: Marek Kompan  za 2. miesto v kategórii ZUŠ v okresnom kole výtvarnej súťaže žiakov s tematikou hasičských a záchranárskych prác,    pod vedením p. uč. BcA. Petra Kováča Alexandra Pavláková  za 4. miesto v kategórii ZUŠ v okresnom kole výtvarnej súťaže žiakov s tematikou hasičských a záchranárskych prác, pod vedením p. uč. Mgr. Ľubici Novákovej Marián Kmotorka za 5. miesto v kategórii ZUŠ v okresnom kole výtvarnej súťaže žiakov s tematikou hasičských a záchranárskych prác, pod vedením p. uč. BcA. Petra Kováča diplom Kmotorka Hasicidiplom Kompan Hasicidiplom Pavlakova hasici Banská Štiavnica, XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, My sa nevieme sťažovať nahlas na tému Každý deň je deň zeme, 26. apríl 2018 Ocenenie získali:  Sofia Prieselová, pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej Sofia Priesolova Bans Stiavnica Okresné kolo výtvarnej súťaže Ku dňu hasičov 2018, Ružomberok, 24. apríl 2018  Ocenenie získali: Peter Demko diplom za 1. miesto v kategórii ZUŠ, pod vedením p. uč. BcA. Petra Kováča Juraj Kratoň diplom za 3. miesto v kategórii ZUŠ, pod vedením p. uč. BcA. Petra Kováča Ružomberok, Vesmír očami detí, 25. marec 2018 Ocenenie získali:  Diana Žilková diplom za postup do celoslovenského kola, v IV. kategórii, pod vedením p.uč. Mgr. Janky Kuzmovej vesmir Diana Zilkova LO Ex libris Hlohovec, 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže – 6. október 2017 Ocenenie získali:  Samuel Gibas, cenu Združenie výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia v Uherskom Brode, od p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej. ex libris GibasDSCN9972 Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, Námestovo Ocenenie získali:  Andrea Hriňová, diplom za 3. miesto v IV. kategórií, od p. uč. Mgr. Jany Večerkovej IMG_20171201_120524 Poprad, Celoslovenská tradičná predvianočná výtvarná súťaž Anjel Vianoc 2017, 6. decembra 2017 Ocenenie za kolekciu prác v kategórii ZUŠ získali žiaci pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej. Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova, 11. december 2017 Ocenenie získali:  Anna Gállyová, diplom za 1. miesto v IV. kategórií pod vedením p. uč. Bc. Eleny Gállyovej Karolína Javorková, čestné uznanie v IV. kategórii pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej Kolektívna práca žiakov, pobočka Liptovská Osada, hlavná cena a Cena pána Guráňa, pod vedením p. uč. Mgr. Janky Kuzmovej ocenena praca Karolinka Praha, Madame humanité – 26. október 2017 Ocenenie získali:  Katarína Bartošková pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej, Fedor Spiška pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej, Liliana Ševčíková a Matej Jurčo pod vedením p. uč. Bc. Silvii Fábryovej, Timea Bobulová a Samuel Vidan pod vedením p. uč. Bc. Eleny Gállyovej 12345diplomy_2710 PrahaBez názvu - 1 DSCN0280 DSCN0170DSCN0169 Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2016/2017:
Dunajská Streda – Žitnoostrovské  Pastelky 2017
ocenenie získali: diplom  Michella Benková diplom Kamila Klimová, pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej
VO diplom Zitnoost BenkovaVO diplom Zitnoost Klimova
Námestovo – XXII ročník  celoslovenskej  výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na históriu  Gorazdovo výtvarné Námestovo – 15. júna 2017
ocenenie získali: Zuzana Gallyová diplom za 2. miesto v IV kategórii. Samuel Vidan diplom za za 3. miesto v III kategórii pod vedením p. uč. Bc. Eleny Gállyovej Marek Kuzma za 2. miesto v II. kategórii, pod vedením pani učiteľky Mgr. Janky Kuzmovej VO diplom Gorazdovo N Gallyova1 VO diplom Gorazdovo N Vidan
Dolný Kubín – Oravská výtvarná súťaž – Vesmír očami detí 
ocenenie získal: Timotej Hrbček  diplom 5. miesto pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej
vesmir diplom Hrbcek
 Ľubochňa – výtvarná súťaž Strom pre ZŠ a MŠ  –  7. jún 2017
ocenenie získala: Tatiana Madleňáková diplom za 2. miesto pod vedením p. uč. Bc. Silvie Fábryovej
Strom Madlenakova
Ružomberok- výtvarná súťaž-  Fullova paleta na tému Život zvierat 
ocenenie získali: Katarína Smidžárová diplom za  1. miesto v III. kategórii ZUŠ. Bc. Silvia Fabryová poďakovanie za podnecovanie fantázie a tvorivosti detí. ocenenie Fulla 1ocenenie Fulla 2
Lidice, 45. Medzinárodná detská výtvarná výstava, 1. jún 2017
ocenenie získal Jonáš Zelina, pod  vedením pani p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej.
 jonasko diplom
Bratislava – 17. ročník celoslovenskej súťaže, ŠEVT, 5.5. 2017
ocenenie získala: Anna Gállyová, jedna z 20 najlepších prác, od p. uč. Bc. Eleny Gállyovej.
 SEVT vysledky3
Ružomberok – 3. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže – Zlatý drak/ SZUŠ Dotyk – 2. mája 2017 
 ocenenie získali:
diplom v kategórii ZUŠ: Magdaléna Remišová, pod  vedením pani učiteľky Bc. Eleny Gállyovej. čestné uznanie  Anna Gállyová,  pod  vedením pani učiteľky Bc. Eleny Gállyovej. VO diplom Remisova
Banská Bystrica – XIII. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl, 22. 4. 2017
ocenenie získali: Daniel Švento, cena predsedu poroty, od p. uč. Bc. Silvie Fábryovej Magdaléna Remišová diplom za umiestnenie v zlatom pásme. Zuzana Gallyová diplom za umiestnenie v zlatom pásme.
D Svento Malovana ZUSkaBBM Remisova Malovana ZUSka BBZ Gallyova Malovana ZUSka BB
Hodruša Hámre – 12. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – “talent – umenie – kumšt” –  21. apríla 2017 
ocenenie získali: 
v kategórii  hotový výrobok, žiaci 9.ročmíka
1. miesto pre Bianku Bakošovú, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej. 2. miesto pre Samuela Vidama, pod vedením pani učiteľky Bc. Eleny Gállyovej. Bianka_Bakosova_1miestoSamuel_misadiplomy-page-006Samuel_druhe_miesto_diplommedaila_kunst 2017
Ružomberok – 11. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže – Liptov 2017 – 5. apríla 2017
ocenenie získali:
1. kategória (4 – 7 rokov)
1. miesto v 1. kategórii pre kolekciu prác: Lea Kohútová, 5 r., Nela Gereková, 6 r., Veronika Šimová, 5 r., Dorota Genšiniaková, 5 r., Alžbeta Štefaničiaková, 5 r., Petra Fábryová, 7 r., Andrea Kohútová, 7 r., Matej Jurčo, 7 r., Karin Lauková, 7 r., Vanesa Kohútová, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok el. prac. Likavka, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej. 1. miesto v 1. kategórii pre Elišku Slušňákovú, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Lipt. Teplá, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. 2. miesto v 1. kategórii pre Nelu Čavojovú, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Lipt. Teplá, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. 2. miesto v 1. kategórii pre Karin Laukovú, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok el. prac. Likavka, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej. 3. miesto v 1. kategórii pre Jonáša Zelinu, 6 r., SZUŠ Jánoš, Rk, el. prac. Lipt. Teplá, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. 3. miesto v 1. kategórii pre Magdalénu Remišovú, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, pod vedením pani učiteľky Bc. Elena Gállyovej.
2. kategória (8 – 11 rokov)
2. miesto v 2. kategórii pre Samuela Gibasa, 11 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. 3. miesto v 2. kategórii pre Dávida Zsigmunda, 9 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. prac. Likavka, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej.
3. kategória (12 – 18 rokov)
1. miesto v 3. kategórii pre Líviu Jantekovú, 13 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. čestné uznanie v 3. kategórii pre Annu Gállyovú, 13 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, pod vedením pani učiteľky Bc. Elena Gállyovej. čestné uznanie v 3. kategórii pre Zuzanu Gállyovú, 15 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, pod vedením pani učiteľky Bc. Elena Gállyovej.
Banská Štiavnica – XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže – My sa nevieme sťažovať nahlas – 12. apríla 2017
ocenenie získali: v 4. kategórii žiakov 1 stupňa ZUŠ: Filip Goč, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej.  v 4.kategórii žiakov 1 stupňa ZUŠ: Melánia Gočová, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej.
Rimavská Sobota – celoslovenská fotografická súťaž žiakov ZUŠ – Bienále fotografickej súťaže – DETAIL – 3. marca 2017
ocenenie získala: Čestné uznanie v I. kategórii: Michaela Veselovská, pod vedením pani učiteľky Mgr. Terézie Zemkovej. fotograficka sutaze Bienale

Rimavská Sobota – celoslovenská výtvarná súťaž žiakov ZUŠ – Bienále výtvarnej  súťaže malých grafických foriem – Novoročenky 2017 – 7. februára 2017
ocenenie získal: Čestné uznanie v II. kategórii: Peter Pacho, pod vedením pani učiteľky Mgr. Terézie Zemkovej. vytvarna sutaz malych grafickych foriem Bienale_NOVOROCENKY 2017
Dolný Kubín –  13. ročník medzinárodná výstava detských výtvarných prác – Vianočná pohľadnica – 12. decembra  2016
ocenenie získali:   1. miesto v kategórii C2 Nikole Kohútovej, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej.   2. miesto v kategórii C1 Venese Kohútovej, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej.   3. miesto Dávidovi Zsigmundovi, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej.

vianocna-pohladnica-2016_nikola-kohutova   vianocna-pohladnica-2016_vanesa-kohutova

Ružomberok –  regionálna výtvarná súťaž –  Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova – 29. novembra 2016
ocenenie získali: 1. miesto v IV. kategórii pre Zuzanu Gállyovú, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. 2. miesto v IV. kategórii pre Júliu Patayovú, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. 3. miesto v IV. kategórii pre Ninu Bobčekovú, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. čestne uznanie v IV. kategórii pre Slavomíra Janáka, pod vedením pani učiteľky Mgr. Terézie Zemkovej.

spajame-sa-pre-rozvoj-dolneho-liptova-2016_gallyovaspajame-sa-pre-rozvoj-dolneho-liptova-2016_janakspajame-sa-pre-rozvoj-dolneho-liptova-2016_patayova

Liptovský Mikuláš – regionálna výtvarná súťaž – Jaskynné živočíchy – 11. novembra 2016
ocenenie získali: Ružomberok: Peter Pecho, Filip Samek, Timotej Hrbček, Alexander Ševc, Anna Gállyová, Zuzana Gállyová, Radovan Halička, Magdaléna Remišová, Lívia Janteková, Barbora Antolová Dolný Kubín: Ema Šutá, Ema Tatárová, Filip Fajčák, Zoja Hazuchová Lipt. Osada: Michaela Halušková, Nina Klubicová, Viktória Juríková,Terézia Vlniešková Likavka: Andrea Kuhútová, Vanesa Kohútová, Michaela Drapáčová, Bianka Krpelanová Lipt. Teplá: Ema Kuricová Mgr. art. M. Jánošová, Mgr. T. Zemková, Bc. Silvia Fábryová, Bc. E. Gállyová, BcA. P. Kováč

Bratislava – celoslovenský výtvarný projekt – Umenie zblízka 6. – 10. novembra 2016
ocenenie získali: skupinová práca 6 žiačok z el. pracoviska z L. Sliačov: V. Luptáková, R. Maďarová, N. Meleková, K. Sleziaková, D. Ondrejková, P. Pálová, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. kolektívna práca 8 žiačok z el. pracoviska z L. Teplej, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej.

Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2015/2016:

 

Ružomberok –  celoslovenská výtvarná súťaž –  Medové umenie – 28. júna 2016
ocenenie získala: 3. miesto Sofia Rajčanová, pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Kuzmovej

medove-umenie-2016

Námestovo –  XXI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže – Gorazdovo výtvarné Námestovo – 16. júna 2016
ocenenie získala: 1. miesto Zuzana Gállyová, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej.

 

Gorazdovo vytvarne Namestovo 2016_Zuzana Gallyova 

Ružomberok –  medzinárodná detská výtvarná súťaž –  Zlatý drak 2016 – 7. júna 2016
ocenenie získali:
Cenu poroty Vanesa Kohútová, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej.
Dilom za výnimočnú prácu Adela Krutáková, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej.

Zlaty drak 2016_Kohutova   Zlaty drak 2016_Krutakova

Ľubochňa –  výtvarná súťaž pre materské a základné školy – Strom – 3. júna 2016
ocenenie získali:
1. miesto Michaela Hrbčeková, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej.
2. miesto Michelle Benková, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. 

Strom 2016_Hrbcekova_net  Strom 2016_Benkova_net

Bratislava –  celoslovenskej výtvarnej súťaže – Veľké objavy – 27. mája 2016
ocenenie získala:

3. miesto Samantha Ľubica Marsall, pod vedením pani učiteľky Mgr. Terézie Zemkovej.

Velke Objavy 2016_S.L.Marshall

Dunajská Streda –  XVII. medzinárodnej výtvarnej súťaže deti predškolského veku – Žitnoostrovské pastelky 2016 – mája 2016
ocenenie získal:

Filip Goč za víťaznú prácu, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej. 

XVII. Zitnoostrovske pastelky 2016_Filip Goc

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku  6. mája 2016 Ocenenie získali: Katarína Horváthová za 1. miesto v kategórii ZUŠ v okresnom kole výtvarnej súťaže, pod vedením p. uč. Mgr. Janky Kuzmovej Lea Biela za 2. miesto v kategórii ZUŠ v okresnom kole výtvarnej súťaže, pod vedením p. uč. Mgr. Janky Kuzmovej
34
Fullova paleta 2. mája 2016 Ocenenie získali:  Cenu za trojrozmerné stvárnenie Michaele Haluškovej, pod vedením p. uč. Mgr. Janky Kuzmovej
2
Martin –  XXII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže –  Bienále fantázie Martin 2016 – 27. apríla 2016
ocenenie získali:
Cenu Bienále fantázie Martin 2016, Nikola Kohútová, pod vedením pani učiteľky Bc. Silvie Fábryovej.
Čestné uznanie Bienále fantázie Martin 2016, Timea Bobuľová, pod vedením pani učiteľky Bc. Elena Gállyová.
Čestné uznanie Bienále fantázie Martin 2016, Anna Gállyová, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej.
Čestné uznanie Bienále fantázie Martin 2016, Zuzana Gállyová, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej.
Čestné uznanie Bienále fantázie Martin 2016, Samuel Vidan, pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Márie Jánošovej.
 
bienale-fantazie-2016_kohutovaxxii-bienale-fantazie-2016_bobulovaxxii-bienale-fantazie-2016_gallyova-annaxxii-bienale-fantazie-2016_gallyova-zuzanaxxii-bienale-fantazie-2016_vidan

 

Hodruša Hámre –  11. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – Talent Umenie Kumšt – 15. apríla 2016
ocenenie získali: Hlavnú cenu súťaže, Zuzana Gállyová 1. miesto v kategórii návrh úžitkového predmetu, Simona Fábryová
2. miesto v kategórii návrh úžitkového predmetu, Eliaš Jánoš
3. miesto v kategórii výtvarný návrh šperku, Lucia Hlasicová
 
tuk-2016_fabryovatuk-2016_hlasicovatuk-2016_janos

Ružomberok –  výtvarná súťaž  – Vták roka 2015 vrabec domový a vrabec poľný – 30. mája 2016
ocenenie získala:
1. miesto v I. kategórii, Katarína Horváthová, p. uč. Mgr. Jany Kuzmovej
 
vtak-roka-2015_horvathova

Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2014/2015:

 

Ružomberok – okresné kolo 3. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže – Ochranárik očami deti – 30. mája 2015
ocenenie získali:
 
Nikola Jusková, p. uč. Mgr. Jany Kuzmovej
 
Linda Kyseľová, p. uč. Mgr. Jany Kuzmovej
 
Sofia Rajčanová, p. uč. Mgr. Jany Kuzmovej
 
Michaela Veselovská, p. uč. Mgr. Jany Kuzmovej
 
Marek Kuzma, p. uč. Mgr. Jany Kuzmovej
 
ochranarik-ocami-deti-2015_kuzma

 

Dolný Kubín –  medzinárodná výtvarná súťaž – Bohúňova paleta – 30. mája 2015
ocenenie získali:
 
Richard Cinkanič, strieborné pásmo, maľba, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová
 
Gabriel Ondrejka, čestné uznanie, maľba, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová
 
Richard Kubala, čestné uznanie, kombinovaná technika, p. uč. Bc. Silvia Fábryová
bohunova-paleta-2015_richard-cinkanic

 

Bitola (Macedónsko) –  medzinárodná výtvarná súťaž pre deti a mládež od 4 do 20 rokov – Small Montmartre of Bitola 2015 – jún 2015
ocenenie získal:
Peter Sieklik, Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za prácu v počitačovej grafike.
 

macedonsko_peter-sieklik 

 

Zvolen –  celoslovenská výtvarná súťaž – Výtvarno-hudobné nálady – 30. mája 2015
ocenenie získali:
 
Karin Švandová, Lisková, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za umiestnenie v Zlatom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Andrej Paško, Babín, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Žákovičovej za umiestnenie v Zlatom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Andrea Fendeková, Lokca, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Žákovičovej za umiestnenie v Zlatom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Michal Rolík, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za umiestnenie v Zlatom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Beáta Alžbeta Tomáňová, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za umiestnenie v Zlatom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Alexandra Pavláková, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za umiestnenie v Zlatom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Martina Huráková, Lokca, pod vedením Mgr. Anny Žákovičovej za umiestnenie v Bronzovom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Jessica Páterková, Babín, pod vedením Mgr. Anny Žákovičovej za umiestnenie v Bronzovom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Natália Salvová, Dolný Kubín, pod vedením Mgr. Terézie Zemkovej za umiestnenie v Bronzovom pásme vo výtvarnej súťaži.
 
Júlia Škuntová, Lokca, pod vedením Mgr. Anny Žákovičovej za účasť vo výtvarnej súťaži.
 
Kristína Matejčíková, Babín, pod vedením Mgr. Anny Žákovičovej za účasť vo výtvarnej súťaži.
 
Lenka Hrbková, Babín, pod vedením Mgr. Anny Žákovičovej za účasť vo výtvarnej súťaži.
 
Alexandra Spitzkopfová, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za účasť vo výtvarnej súťaži.
 
Zoja Hazuchová, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za účasť vo výtvarnej súťaži.
 
Andrej Schwantner, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za účasť vo výtvarnej súťaži.
 
SZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKKarin Švandová SZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROK SZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROKSZUŠ JANOS RUZOMBEROK

 

Lidice (Česko) –  43. medzinárodná detská výtvarná výstava – Lidice – 30. mája 2015
ocenenie získala:
 
Michaela Hrbčeková, Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej za úspešnú výtvarnú prácu v technike maľba a kresba.
 

lidice

  

Kremnica –  celoslovenská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou –  1. ročník Cesta čiary – 20.máj 2015
ocenenie získali:
 
1. miesto Michaela Drapáčová, pod vedením p. uč. Bc.Silvie Fábryovej
 
2. miesto Peter Sieklik, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej
 
kremnica_cesta-ciary-2015_strieborne-pasmo_1-katkremnica_cesta-ciary-2015_bronzove-pasmo_3-katkremnica_cesta-ciary-2015_linearne-prace

 

Ružomberok – 1. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaži – Zlatý Drak – 6. mája 2015
ocenenie získala:
 
Michaela Veselovská, pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej

  

zlaty-drak-2015_veselovska 

 

Ružomberok – okresné okolo výtvarnej súťaže ku dňu hasičov – 6. mája  2015
ocenenie získal:
 
3. miesto Juraj Suroviak, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Terézie Zemkovej.

 

Banská Bystrica – celoslovenská súťažná prehliadka prác žiakov výtvarných odborov Základných umeleckých škôl – Maľovaná Zuška2015 – 11. apríla  2015
ocenenie získali:
 
Anna Gallayová, Ružomberok, pod vedením p. uč. Terézie Zemkovej.
 
Simona Belušová, Ružomberok, pod vedením p. uč. Terézie Zemkovej.

 

malovana_zuska_gallayova_kopiamalovana_zuska_belusova_kopia

 

Ružomberok – XXX. ročník regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže – Vesmír očami deti – 20. februára 2015
ocenenia získali:
Sofia Kulková, Martina Horáková, Katarína Maťugová, Marcela Mišudíková – z elokovaného pracoviska Lokca
Silvia Madušinová, Kristína Vlniešková –  z elokovaného pracoviska Liptovská Osada

  

Úspechy výtvarného odboru na súťažiach v školskom roku 2013/2014:

 

Hong Kong – International Children Painting Competition in Hong Kong 2013/ 2014 
ocenenia získali: Natália Meleková, Kristína Sleziaková, Lipt. Sliače, p. uč. Bc. S. Fábryová

diplomy-silvia-hong-kong

Nikola Resutíková, Simona Boguská, Rebeka Drapáčová, Ružomberok, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová

diplomy-mj-hong-kong

Lukáčová Magdaléna, Lisková, p. uč. Mgr. T. Zemková

diplom-tz-hong-kong

 

Dolný Kubín –  medzinárodná výtvarná súťaž – Tradičná hračka – 8. októbra 2013
ocenenie získali:
2. miesto – kolekcia prác žiakov z pobočky Liptovská Osada, p. uč. Mgr. Janka Kuzmová

Hlohovec –  medzinárodná výtvarná súťaž –  Bienále EX LIBRIS Hlohovec – 4. októbra 2013
ocenenie získali:
čestné uznanie: Lívia Janteková, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová

Banská Bystrica –  celoslovenská súťažná prehliadka remeselnej tvorivosti detí a mládeže –  – V KRAJINE REMESIEL 2013 – 3. októbra 2013
ocenenie získali:
1. miesto – téma Noty pre drôty: Karin Hricová, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová
3. miesto – téma Noty pre drôty: Jakub Kulošťák, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová
1. miesto – téma Veci, čo nevedia všetci: kolektívna práca žiakov z pobočky Hruštín, p. uč. Bc. Silvia Fábryová

  

Úspechy našej školy a žiakov na súťažiach v školskom roku 2012/2013:

 

Hong – Kong – medzinárodná súťaž – Kultúra mojej krajiny – jún 2013 
ocenenie získali:
čestné uznanie – Karin Hricová,  p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová

 

Lidice (Česko) –  medzinárodná detská výtvarná súťaž – TRADICE A DĚDICTVÍ LIDU MOJÍ ZEME –
ocenenie získala:
čestné uznanie – Anna Gályová, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová

 

Varšava ( Poľsko) –  medzinárodná výtvarná súťaž – ASTRA TALENT 2012 – 1.septembra – 21.októbra 2012
ocenenie získala:
4. – 12. miesto – názov práce TV shop: Ema Vkolinská,  p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová

 

Varšava ( Poľsko) –  XI. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže – VIANOČNÁ POHĽADNICA
ocenenie získala:
2. miesto – Štefan Kucko, Ružomberok, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová
Čestné uznanie – Kristián Očkaják, Hruštín, p. uč. Bc. Silvia Fábryová

 

Dolný Kubín –  medzinárodná výtvarná súťaž – BOHÚŇOVÁ PALETA
ocenenie získali:
Zlaté pásmo: maľba – Nina Rumanovičová, 5 r. , p. uč. Mgr. Terézia Zemková
Zlaté pásmo: maľba – Marek Múčka, 6 r. , p. uč. Mgr. Terézia Zemková
Čestné uznanie: maľba – Juraj Suroviak, 6 r. p. uč. Mgr. Terézia Zemková
Zlaté pásmo: kombinovaná technika – Lívia Kubačková, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová
Strieborné pásmo: kresba – Anna Gállyová, p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová

 

Ružomberok –  obvodné kolo – EURÓPA V ŠKOLE – 17. októbra 2012 – 15. februára 2013
ocenenie získali:
Umelecká časť: 
 
I. kategória: Anna Gállyová, 9 r., p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová
I. kategória: Karin Demikátová, 10 r., p. uč. Mgr. art. Mária Jánošová
 

Kolekcia prác počítačovou grafikou – Návrh loga Európa v škole

Peter Buschbacher (11 r.), Laura Sivoňová (10 r.), Karin Demikátová (10 r.), Michal Mrva (11 r.), Lucián Eugen Tomáň (10 r.), Edita Kubačková (11 r.)

Postupujúci do celoslovenského kola

 

Úspechy našej školy a žiakov na súťažiach v školskom roku 2011/2012:

 

17. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti deti a mládeže – Zelený Svet 2012 – 14. mája 2012
ocenenie získal:

Hlavná cena Zelený svet 2012:

Michal Demko (5 rokov), SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej

Názov práce: Orba na poli

Témou tohto ročníka bola: Moja stopa na tejto planéte …                    

Odborná porota: Ladislav Vojtuš, Eva Beňačková, Miroslav Zaťko                            

 

VI. ročník regionálnej výtvarnej súťaže zameranej na prácu polície a prevenciu – ” Polícia očami deti “
ocenenie získala:
2. miesto: Kristína Kopilcová, 5 rokov, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

Výtvarná súťaž s tematikou hasičských a záchranných prác
ocenenie získala:
2. miesto: Kristína Veselovská Kopilcová, SZUŠ Jánoš

 

Košice – Výtvarná súťaž o návrh plagátu na divadelný plagát do štátneho divadla Košice – “Zachráň tri prasiatka”
ocenenie získala:
1. miesto: Jeremiaš Záhumenský (8 rokov), SZUŠ Jánoš – Lisková, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej  

 

Ružomberok – regionálna výtvarná súťaž deti a mládeže – “Liptov 2012 – Móda Liptova včera a dnes”
ocenenie získala: 
1. kategória (4 – 7 rokov)

1. miesto: Vladimír Kubišta (7 rokov), SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej

 

3. miesto: Ema Hutirová (7 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 
2. kategória (8 – 12 rokov)

2. miesto: Eva Hanková, (8 rokov), SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej

 

2. miesto: Rebeka Máliková (7 rokov), SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej

 

3. miesto (skupinová práca): Peter Buschbacher (10 rokov), Ema Máliková (7 rokov), Jeremiáš Záhumenský (8 rokov), Domnika Bachanová (9 rokov), Andrej Kolár ( 7 rokov), Henrieta Lesáková (8 rokov), SZUŠ Jánoš Lisková, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej

 

3. kategória (13 – 16 rokov)
1. miesto: neudelené
2. miesto: Zuzana Kubačková (16 rokov), SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. art. Márie Jánošovej

 

Medzinárodná výtvarná súťaž deti predškolských zariadení – Žitnoostrovské pastelky 2012
ocenenie získal:
1. miesto: Martinko Jandek (6 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Celoštátna výtvarná súťaž – ” O najkrajšiu krasliciu”
ocenenie získal:
1. miesto v I. kategórii: Martin Jandek (7 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Regionálna výtvarná súťaž – ” Nakresli nám Vianoce”
ocenenie získala:
 
3. miesto: Libuška Štulajterová (13 rokov), Madona s dieťaťom – lioryt, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 

8. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže – ” Vianočná pohľadnica”
ocenenie získali: I. kategória kresba, maľba – 6 -7. rokov 2. miesto: Lukáš Kompan ( 6 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 

III. kategória grafika – 12 – 15 rokov 3. miesto: Silvia Martvoňová (12 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej 

 

9. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže – Tradičná hračka
ocenenie za kolekciu prác získali:
Martina Šeligová, Libuška Štulaterová, Mária Rosiarová, Daša Janceková, Klára Ilievová, Andrea Hojová, Mariana Kompanová, Zuzana Klimeková, Lucia Sekulová, Barbora Kopilcová, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej
Klaudia Godišová, Timotej Trnovec, Adriana Anna Tomáňová, Soňa Kvietková, Alexandra Kvietková, Martinko Jandek (6 rokov), SZUŠ Jánoš, Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej

 

Regionálna výtvarná súťaž – ” Moja cesta do školy”
ocenenie získali:
1. miesto: Matúš Snovák (7 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej
2. miesto: Barbora Žilincová (7 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej
3. miesto: Kristína Veselovská (6 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej
5. miesto: Ema Hutirová (7 rokov), SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Medzinárodná výtvarná súťaž – ” Astratalent”
ocenenie získali:
Klára Ilievová, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej
Nikola Kotúľová, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej
Laura Sivoňová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Zemkovej

 

Úspechy našej školy a žiakov na súťažiach v školskom roku 2010/2011:

 

celoslovenská výtvarno-remeselná súťaž – V krajine remesiel 2011
ocenenie získali:
2. miesto v kategórii Nite nebláznite: Margaréta Baňasová a Denisa Halušková, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Ružomberok – regionálna výtvarná súťaž – Polícia očami detí – 2011
ocenenie získali:
 
1. miesto v I. kategórii: Beáta Alžbeta Tomáňová, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej
 
2. miesto v II. kategórii: Timotej Trnovec, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Ružomberok – celoslovenská výtvarná súťaž – O najkrajšiu kraslicu – 2011
ocenenie získal:
 
1. miesto v I. kategórii: Martin Jandek, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením p. uč. Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Ružomberok – regionálna výtvarná súťaž – Liptov 2011
ocenenie získali:
 
1. miesto v I. kategórii: Laura Sivoňová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Urbanovičovej
 
2. miesto v I. kategórii: Anna Gállyová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézie Urbanovičovej
 
2. miesto v I. kategórii: Zuzana Gállyová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézie Urbanovičovej
 
3. miesto v I. kategórii: Oliver Kubala, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením p. uč. Mgr. Terézie Urbanovičovej
 
3. miesto v I. kategórii: Ján Haluška, SZUŠ Jánoš Liptovská Osada, pod vedením p. uč. Mgr. Janky Kuzmovej 

 

Ružomberok – VII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže – Vianočná pohľadnica 2011
ocenenie získali:
 
2. miesto v I. kategórii: Beáta Alžbeta Tomáňová, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej
 
2. miesto v I. kategórii: Lenka Trnovcová, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej
 
3. miesto v II. kategórii: Mária Gombalová, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Ružomberok – II. ročník regionálnej výtvarnej súťaže – Netradičné jablko
ocenenie získali:
 
1. miesto v I. kategórii: Adriana Anna Tomáňová, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej
 
2. miesto v I. kategórii: Timotej Trnovec, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Ružomberok – regionálna výtvarna súťaž – Správna cesta
ocenenie získali:
 
1. miesto: Soňa Kvietková, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej
 
2. miesto: Timotej Trnovec, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej
 
3. miesto: Lenka Trnovcová, SZUŠ Jánoš Dolný Kubín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej 

  

Úspechy našej školy a žiakov na súťažiach v školskom roku 2009/2010:

 

Ružomberok – regionálna výtvarna súťaž – Toto je  moja mama, takto ju vidím ja
ocenenie získala:
 
Libuša Štulajterová, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Ružomberok – regionálne kolo výtvarnej súťaže – Polícia očami deti 2010
ocenenie získal:
 
1. miesto v kategórii 7-8 rokov: Lukáš Šeliga, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej

 

Ružomberok – I. ročník regionálnej výtvarnej súťaže – Fullove farbičky 2010
ocenenie získali:
 
2. miesto v II. kategórii: Róbert Kuzma, SZUŠ Jánoš Liptovská Osada , pod vedením Mgr. Janky Kuzmovej
2. miesto v III. kategórii: Romana Mudrončíková, SZUŠ Jánoš Liptovská Osada, pod vedením Mgr. Janky Kuzmovej
3. miesto v I. kategórii: Anna Gállyová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézy Martišovej  

 

Ružomberok – okresné kolo výtvarnej súťaže s tematikou hasičských a záchranných prác
ocenenie získali:
 
1. miesto v kategórii ZUŠ: Alexej Bočkorik, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézy Martišovej
2. miesto v kategórii ZUŠ: Zuzana Gállyová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézy Martišovej
5. miesto v kategórii ZUŠ: Paula Vyšná, SZUŠ Jánoš Liptovská Osada, pod vedením Mgr. Janky Kuzmovej    

 

Medzinárodná výtvarná súťaž – Žitnoostrovské pastelky 2010
ocenenie získala:
Anna Gállyová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézy Martišovej 
Do súťaže sa zapojilo viac ako 1 200 súťažných prác.

 

Ružomberok – regionálna výtvarná súťaž – Liptov 2010
ocenenie získali:
1. miesto v 1. kategórii: Anna Gállyová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézy Martišovej 
1. miesto v 2. kategórii: Bohuš Argaláš, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézy Martišovej 
2. miesto v 1. kategórii: Zuzana Gállyová, SZUŠ Jánoš Ružomberok, pod vedením Mgr. Terézy Martišovej 

 

Ružomberok – obvodné kolo 24. ročníka výtvarnej súťaže – Vesmír očami deti
ocenenie získali:
v kategórii ZUŠ: Paula Vyšná, SZUŠ Jánoš Liptovská Osada, pod vedením Mgr. Janky Kuzmovej
v kategórii ZUŠ: Romana Mudrončíková, SZUŠ Jánoš Liptovská Osada, pod vedením Mgr. Janky Kuzmovej

 

Ružomberok – celoslovenská výtvarná súťaž – O najkrajšiu kraslicu
ocenenie získal:
 
1. miesto v 2. kategórii: Marek Kaprálik, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej 
2. miesto v 3. kategórii: Libuša Štulajterová, SZUŠ Jánoš Hruštín, pod vedením Mgr. Stanislavy Marettovej 

 

Úspechy našej školy a žiakov na súťažiach v školskom roku 2008/2009:

  

Dolný Kubín – výtvarná súťaž – Zimná rozprávková krajina – 22. januára 2009
ocenenie získala:
 
3. miesto v kategórii ZUŠ – Michaela Korpalová
 
Všetky práce bolo možné vidieť v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne od 12. do 30. januára 2009.

 

Dolný Kubín – výtvarná súťaž – Hory očami deti – 13. decembra 2008
ocenenie získala:
 
1. miesto v kategórii ZUŠ – Denisa Halušková Michaela Korpalová
 
Výtvarná súťaž bola súčasťou 3. ročníka medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO. 

 

Úspechy našej školy a žiakov na súťažiach v školskom roku 2007/2008:

 

Ružomberok – okresné kolo výtvarnej súťaže Ku dňu hasičov – 2008
ocenenie získali:
 
v kategórii základne umelecké školy
 
1. miesto – Zuzana Gállyová 2. miesto – Natália Turzová 3. miesto – Bohuš Argaláš
 
Súťaž vyhlásilo okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku.

 

Hodruša – Hamre – 5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže –  TALENT – UMENIE – KUMŠT – 2008
ocenenie získala:
 
3. miesto v kategórii ” Výtvarný návrh kolekcie šperkov “: Lívia Kubačková so súťažnou prácou s názvom “Šperky”
 
Vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva SR, Súkromné SOU umeleckoremeselné a Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši – Hamre.

 

Dolný Kubín – 11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže – Bohúňova paleta 2008 TALENT – UMENIE – KUMŠT – 2008
ocenenie získala:
 
čestné uznanie v kategórii maľba: Dominika Mydliarová
čestné uznanie v kategórii maľba: Nina Husarčíková
čestné uznanie v kategórii maľba: Sarah  Híravá
 
Organizátorom súťaže bola ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

 

Ružomberok – 2. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ regiónu Liptova – Liptov 2008
ocenenie získali:

 

v kategórii základné umelecké školy
 
1. kategória (4- 7 rokov)
2. miesto: Andy Bobák, 5 rokov
 
2. kategória (8- 11 rokov)
3. miesto: Natália Kodríková, 11 rokov 
 
3. kategória (12- 15 rokov)
 
1. miesto: Mária Kajdová, 15 rokov 2. miesto: Lucia Žúborová, 12 rokov

Do súťaže sa zapojilo 280 prác z Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Liptovskej Lužnej a Liptovského Hrádku, ktoré hodnotila odborná porota v zložení:  Akad. mal. Pavol Rusko, Mgr. art. Ivan Hrčka a p. Marcel Dúbravec.

Témou tohto ročníka boli rozprávky a povesti o Liptove.

 

Liptovský Hrádok – výtvarná súťaž ” Obrazový scenár – 2007
ocenenie získali:
 
3. miesto a finančnú odmenu – žiaci výtvarného odboru SZUŠ Jánoš
 
Výstava prác bola dostupná od 25.8 – 14.9. 2007 vo výstavných priestoroch Múzea J. Kráľa v Lip. Mikuláši. Organizátorom súťaže bola Komunitná nadácia Liptov.

 

medzinárodná výtvarná súťaž – ” Jánošík – ľudový hrdina” – 2007
ocenenie získala:
 
Adela Švidroňová – osobitné ocenenie

 

Ružomberok – 1. ročník výtvarnej súťaže – Liptov 2007
ocenenie získali:
 

v kategórii základné umelecké školy

1. miesto v 1. kategórií: Samuel Lipták

2. miesto v 1. kategórií: Sarah Mária Hiravá

1. miesto v 2. kategórií: Klaudia Bencúrová  

2. miesto v 2. kategórií: Matúš Žilinec 

3. miesto v 2. kategórií: Mária Brtková

1. miesto v 3. kategórií: Ivana Rožková 

2. miesto v 3. kategórií: Veronika Gazdaricová 

3. miesto v 3. kategórií: Janka Janíčková 

 

Poľsko – medzinárodná výtvarná súťaž – Rembrant – Magician of the light – 2007

ocenenie získala:

 

v kategórii 8 – 11 rokov

získala cenu: Zuzana Kubačková 

Do súťaže sa prihlásilo 1275 prác z 21 krajín z celého sveta. 

 

Úspechy našej školy a žiakov na súťažiach v školskom roku 2005/2006:

 

Ružomberok – 0. ročník výtvarnej súťaže – Liptov 2006

ocenenie získali: 

 

v kategórii základné umelecké školy

 

1. miesto v 1. kategórií: Magdaléna Ďurníková

1. miesto v 3. kategórií: Nikola Lukáčová

2. miesto v 1. kategórií: Mária Brtková

3. miesto v 1. kategórií: Nina Olexová

 

Ružomberok – regionálna výtvarná súťaž deti a mládeže – “Bocian ” – 2006

ocenenie získala:

 
1. kategória (6 – 8 rokov)
 

1. miesto: Ján Haluška, SZUŠ Jánoš, Liptovská Osada

 

2. kategória (9 – 12 rokov)ň

 

2. miesto: Dalibor Janči,  SZUŠ Jánoš, Liptovská Osada

 

1. kategória (13 – 16 rokov)

 

2. miesto: Monika Haličková, SZUŠ Jánoš, Liptovská Osada

3. miesto: Ivana Rožková, SZUŠ Jánoš, Liptovská Osada

 

– vyhlásená Správou národného parku Nízke Tatry

 

Dolný Kubín – medzinárodná výtvarná súťaž – Bohúňova Paleta – 2005
ocenenie získali: 
 
2. miesto v striebornom pásme: Róbert Kuzma, SZUŠ Jánoš, Liptovská Osada čestné uznanie: Grétka Dančová, SZUŠ Jánoš, Liptovská Osada