VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2020 18. máj 2020

KLAVÍR

SÚŤAŽNÁ MIESTNOSŤ: Online

POROTA: Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art. (predseda poroty), Mgr. Monika Pašková (člen poroty), Bc. Azhar Khakimova (člen poroty), tajomník poroty Mgr. Jana Hrbčeková

 

1. KATEGÓRIA (Initial)

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Nina Markovičová p. uč. Dominika Kochlicová, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO

Sofia Sálusová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Lucia Rusnáková p. uč. Mgr. Monika Pašková
Viktória Paľová p. uč. Michal Król, DiS. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Kiara Jadroňová p. uč. Michal Król, DiS. art.
Rebeka Tkáčová p. uč. Michal Król, DiS. art.
Samuel Žilinec p. uč. Michal Król, DiS. art.

BRONZOVÉ PÁSMO

Dávid Madliak p. uč. Mgr. Jana Hrbčeková
Marianna Sedlárová p. uč. Bc. Terézia Timková

 

2. KATEGÓRIA (Grade 1)

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Laura Buliaková p. uč. Mgr. Monika Pašková

ZLATÉ PÁSMO

Rastislav Caban p. uč. Michal Król, DiS. art.
Leo Buliak p. uč. Mgr. Monika Pašková
Jozef Škombár p. uč. Michal Król, DiS. art.
Mária Zubajová p. uč. Mgr. Monika Pašková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Zuzana Kupčuláková p. uč. Mgr. Monika Pašková
Viktória Palková p. uč. Mgr. Monika Pašková

BRONZOVÉ PÁSMO

Marianna Slovíková p. uč. Bc. Ivana Slavkovská
Sandra Slameníková p. uč. Michal Król, DiS. art.

 

3. KATEGÓRIA (Grade 2)

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Sára Kormaňáková p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO

Mária Mišiaková p. uč. Mgr. Monika Pašková
Ema Šutá p. uč. Mgr. Monika Pašková
Oliver Kohár p. uč. Mgr. Monika Pašková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Matúš Hutár p. uč. Mgr. Monika Pašková
Ľudovít Zubaj p. uč. Mgr. Monika Pašková
Oliver Kósa p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Sára Kubincová p. uč. Mgr. Monika Pašková

BRONZOVÉ PÁSMO

Karolína Javorková p. uč. Jana Glovaťáková, DiS. art.
Adela Kytašová p. uč. Mgr. Monika Pašková

 

4. KATEGÓRIA (Grade 3)

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Nela Martvoňová p. uč. Dominika Kochlicová, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO

Victoria Chovanová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Adela Straková p. uč. Mgr. Monika Pašková
Ema Martvoňová p. uč. Mgr. Monika Pašková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Eva Senková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková

BRONZOVÉ PÁSMO

Klára Talajová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Lara Ťasnochová p. uč. Jana Glovaťáková, DiS. art.

 

5. KATEGÓRIA (Grade 4, Grade 5)

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Pavol Baďo p. uč. Mgr. Monika Pašková

ZLATÉ PÁSMO

Filip Goč p. uč. Jana Glovaťáková, DiS. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Nina Bobčeková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková

BRONZOVÉ PÁSMO

Michaela Chovanová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Lenka Senková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková

 

6. KATEGÓRIA (Grade 6, Grade 7)

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Anna Sabuchová p. uč. Mgr. Mária Pašková

ZLATÉ PÁSMO

Ema Kuricová p. uč. Dominika Kochlicová, DiS. art.
Melánia Gočová p. uč. Jana Glovaťáková, DiS. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Viktória Krakovská p. uč. Mgr. Monika Pašková

BRONZOVÉ PÁSMO

Rebeka Jagelková p. uč. Mgr. Monika Pašková
Natália Talajová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2020 19. máj 2020

DYCHOVÉ NÁSTROJE

MIESTNOSŤ: Online

POROTA: Mgr. Lenka Babinská, DiS. art. (predsedkyňa poroty), Bc. Terézia Timková (člen poroty), František Lajčiak (člen poroty), tajomník poroty Tomáš Kočalka, DiS. art.

1. KATEGÓRIA 

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Kristína Snováková p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO

Katarína Brtková     p. uč. Bc. Terézia Timková
Tereza Brožová p. uč. Bc. Terézia Timková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Eliška Sališová p. uč. Bc. Terézia Timková

BRONZOVÉ PÁSMO

Laura Márnotová p. uč. Bc. Terézia Timková

 

2. KATEGÓRIA 

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Michaela Vicáňová p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO

Alexandra Pavláková p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Ivana Šimková p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Samantha Ľubica Mashall p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Zoja Hazuchová p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Sofia Legemzová p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2020 19. máj 2020

AKORDEÓN

MIESTNOSŤ: Online

POROTA: Mgr. Lenka Babinská, DiS. art. (predsedkyňa poroty), Tomáš Kočalka, DiS. art. (člen poroty), Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art. (člen poroty), tajomník poroty Bc. Terézia Timková

 

1. KATEGÓRIA 

ZLATÉ PÁSMO

Matej Macák p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Michal Snovák p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Klára Pašková p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Liliana Sálusová p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Stanislava Veselovská p. uč. Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.
Marianna Matečková p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.

 

2. KATEGÓRIA 

VÍŤAZ KATEGÓRIE
Samuel Teťák p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO

Radovan Gazdík p. uč. Tomáš Kočalka, DiS. art.
Simon Majzel p. uč. Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.
Filip Ondrejka p. uč. Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.
Diana Žilková p. uč. Mgr. art. Jordán Žufka, DiS. art.
Marcela Martvoňová p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.
Sára Pašková p. uč. Mgr. Lenka Babinská, DiS. art.

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2020 22. máj 2020

GITARA

MIESTNOSŤ: Online

POROTA: Mgr. Anna Jánošová (predseda poroty), František Lajčiak (člen poroty), Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art. (člen poroty), tajomník poroty Mgr. Katarína Mliečková

1. KATEGÓRIA 

VÍŤAZ KATEGÓRIE  
Leo Kubík p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO

Diana Likavčanová p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
Martin Mariaš            p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.  
Nikolaj Škombár p. uč. Mgr. Katarína Mliečková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Filip Fajčák    p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Boris Humenný                  p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.  
Matej Kútnik  p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.

BRONZOVÉ PÁSMO

Alžbeta Basárová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Barbora Koišová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.

 

2. KATEGÓRIA 

VÍŤAZ KATEGÓRIE  
Nela Ďuríková              p. uč. František Lajčiak
Michaela Spitzkopfová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková

ZLATÉ PÁSMO

Nela Jadroňová            p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Sofia Jánošová               p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Marek Múčka p. uč. Marcela Haličková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Sebastian Buliak p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Peter Hampel           p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Nikolas Lacko                    p. uč. František Lajčiak

BRONZOVÉ PÁSMO

Rebeka Leila Bombeková p. uč. František Lajčiak
Patrik Šalata              p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Michal Tkačik                                   p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.

 

3. KATEGÓRIA 

VÍŤAZ KATEGÓRIE  
Miriama Mudičková p. uč. Mgr. Anna Jánošová

ZLATÉ PÁSMO

Silvia Javorková p. uč. Mgr. Anna Jánošová

STRIEBORNÉ PÁSMO

Lucia Chlustová p. uč. František Lajčiak
Peter Makovický p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.

BRONZOVÉ PÁSMO

René Pánči p. uč. František Lajčiak
Patrik Veselovský p. uč. František Lajčiak

 

4. KATEGÓRIA 

VÍŤAZ KATEGÓRIE  
Nela Čavojová             p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Matúš Hampel p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.

ZLATÉ PÁSMO

Adam Ďurík p. uč. František Lajčiak
Andrea Hriňová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Miroslav Magušin p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Alexandra Púčeková  p. uč. František Lajčiak

STRIEBORNÉ PÁSMO

Patrik Bartoš  p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Tobias Buliak p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Marek Demikát p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Liliana Krížovská p. uč. František Lajčiak

BRONZOVÉ PÁSMO

Jakub Florek p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
Martina Huráková              p. uč. Bc. Katarína Pudišová
Emma Rázgová                               p. uč. Mgr. Katarína Mliečková

 

5. KATEGÓRIA 

VÍŤAZ KATEGÓRIE  
Anna Sabuchová p. uč. Mgr. Anna Jánošová

ZLATÉ PÁSMO

Sofia Matisová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Vanesa Maderová             p. uč. Mgr. Anna Jánošová
Jakub Rosa                             p. uč. František Lajčiak

STRIEBORNÉ PÁSMO

Andrej Sálus   p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Lukáš Panáček           p. uč. František Lajčiak
Matej Hudec                             p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.

BRONZOVÉ PÁSMO

Katarína Kytková p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Monika Brtková p. uč. Mgr. Katarína Mliečková