Výsledky Euromusic 2012 v Ružomberku

 

GITARA

 
1. kategória:  Initial a 1 Grade
1.miesto: Lenka Trnovcová p. uč. Mgr. A. Jánošová
2.miesto: Zuzana Jurgošová p. uč. Mgr. M. Kuruc
3.miesto: Nikola Vrzgulová p. uč. F. Lajčiak
3.miesto: Martin Tomáš Tomka p. uč. Mgr. A. Jánošová
 
2. kategória:  2 a 3 Grade
1.miesto: Zuzana Rosová p. uč. F. Lajčiak
2.miesto: neudelené  
3.miesto: Martin Imriška p. uč. F. Lajčiak
 
3. kategória:  4,5,6 Grade
1.miesto: Marianna Rusková p. uč. Mgr. A. Jánošová
2.miesto: Petra Húsková  p. uč. Mgr. A. Jánošová
3.miesto: Ján Fulla   p. uč. F. Lajčiak
3.miesto: Kristína Vitališová  p. uč. Ing. M. Poledňa
 

KLAVÍR

 
4. kategória:  Initial a 1 Grade
1.miesto: Ján Baďo   p. uč.  Marčeková
2.miesto: Peter Sitko p. uč.  Marčeková
3.miesto: Laura Hanulová p. uč.  J. Mudička
 
5. kategória:  2 a 3 Grade
1.miesto: Dominika Lubelcová p. uč. Mgr.art. D. Sojková
2.miesto: Lívia Litvová p. uč. J. Mudička
2.miesto: Carmela Hanulová p. uč. Mgr. M. Marčeková
3.miesto: Romana Dvorská p. uč. J. Mudička 
 
6. kategória:  4,5,6 Grade
1.miesto: Mária Lacková p. uč. Mgr. M. Marčeková
2.miesto: Ján Haluška  p. uč. PaedDr. M. Halušková
2.miesto: Jakub Kozár  p. uč. Mgr. M. Marčeková
3.miesto: Magdaléna Nováková p. uč. Mgr. M. Marčeková
 

DYCHOVÉ NÁSTROJE A SPEV

 
7. kategória:  Initial a 1 Grade
1.miesto: Klára Šuleková p. uč. M.Mudičková
2.miesto: Tatiana Lesáková p. uč. M.Mudičková
2.miesto: Zuzana Duffková p. uč. M.Mudičková
 
8. kategória:  2,3,4,5,6 Grade
1.miesto: Ľudmila Glembová p. uč. M.Mudičková
2.miesto: Rebeka Tokáriková p. uč. Hollý
3.miesto: Salome Buschbacherová p. uč. Mydliarová
 

Výsledky Euromusic 2012 v Hruštíne

 

GITARA

 
1. kategória:  Initial
1.miesto: Alexandra Plutinská p. uč. Ing. M. Poledňa
2.miesto: Michal Socha p. uč. Ing. M. Poledňa
3.miesto: Gabriela Kramarčíková  p. uč. Ing. M. Poledňa
3.miesto: Simona Feniková p. uč. Mgr. M. Kuruc
 
2. kategória:  Grade 1, 2, 3, 4
1.miesto: Adrian Socha  p. uč. Mgr. M. Kuruc
2.miesto: Marcela Trojáková p. uč. Ing. M. Poledňa
3.miesto: Lenka Naništová p. uč. Ing. M. Poledňa
3.miesto: Michaela Dirgová p. uč. Mgr. M. Kuruc
   

KLAVÍR

 
1. kategória:  Initial a Grade 1
1.miesto: Václav Baraniak p. uč. J. Mudička
2.miesto: Lenka Smidžárová  p. uč. Bc. L. Poláčková
3.miesto: Tamara Radzová p. uč. J. Mudička
 
2. kategória:  Grade 2, 3, 4 a 5
1.miesto: Pavel Šeliga p. uč. J. Mudička
2.miesto: Veronika Drígľová p. uč. J. Mudička
2.miesto: Katarína Pašková p. uč. Mgr. A. Rábota 
3.miesto: Klaudia Madleňáková p. uč. Bc. A. Jánošíková