Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2023/2024
Michalovce, spevácka súťaž ZEMPLÍN POP, 16. apríl 2024
Žiačky Nikola Katráková a Diana Žilková sa umiestnili v striebornom pásme.  V bronzovom pásme sa umiestnili žiačky Carmen Kytková a Rebeka Hercegová z triedy p. uč. Jozefa Mišenka.
Ružomberok, spevácka súťaž FULLSTAR, 12. marec 2024
Pamätný list v III. kategórii získala Júlia Johanka Jaššáková z triedy p. uč. Martiny Procházkovej.
Kysucké Nové Mesto, 20. ročník Akordeónového festivalu, 14. marec 2024

V bronzovom pásme v IV. kategórii sa umiestnil Marek Martvoň z triedy p. uč. Lenky Babinskej.

V bronzovom pásme v IV. kategórii sa umiestnil Matej Macák z triedy p. uč. Lenky Babinskej.
Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2022/2023
Nižná, 22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch, 23. november 2023

Tretie miesto v III. kategórii získal Tomáš Pongrácz z triedy p. uč. Terézie Timkovej.

Stará Ľubovňa, 2. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže Pianoforte 2023, 25. máj 2023

Bronzové pásmo v III. kategórii získal Matúš Hutár z triedy p. uč. Moniky Paškovej.

Novácky talent, Nováky, 11. máj 2023

Zlaté pásmo v kategórii Aa získala Nina Gerbová z triedy p. uč. Miroslavy Mudičkovej.

Strieborné pásmo v kategórii Ab získala Nela Saláková z triedy p. uč. Martiny Procházkovej.

Strieborné pásmo v kategórii Ab získala Diana Žilková z triedy p. uč. Jozefa Mišenka.

Bronzové pásmo v kategórii Ab získala Timea Majcherová z triedy p. uč. Jozefa Mišenka.

Bronzové pásmo v kategórii Ab získala Sofia Priesolová z triedy p. uč. Miroslavy Mudičkovej.

Bronzové pásmo v kategórii Ab získala Johanka Júlia Jaššáková z triedy p. uč. Martiny Procházkovej.

Gitarový festival Giraltovce 2023, 26. apríl 2023

Zlaté pásmo v II. kategórii získal Andrej Vlček z triedy p. uč. Anny Jánošovej.

1.miestov v V. kategórii získala Anna Sabuchová z triedy p. uč. Anny Jánošovej.

Pani riaditeľka Anna Jánošová dostala diplom za vysoko profesionálnu prípravu žiaka.

 

Banská Štiavnica, Banskoštiavnické kladivká 2023

Bronzové pásmo v III. kategórii získal Rastislav Caban z triedy p. uč. Michala Króla.

O HUDBE CHCEM VEDIEŤ VIAC, Žiacka muzikologická konferencia,  Bratislava

Čestná uznanie za príspevok Tlačou vydané noty pre heligónku získal Patrik Voška z triedy p. uč. Juraja Ruttkaya.

Čestná uznanie za príspevok Detský muzikál Maškrtníci Ľudovita Štassela získala Simona Žilincová z triedy p. uč. Juraja Ruttkaya.

Spevácka súťaž FULLSTAR v Ružomberku, 21. marec 2023

Diplom za umiestnenie v zlatom pásme v 2. kategórii získala Nela Saláková z triedy p. uč. Martiny Procházkovej.

Diplom za umiestnenie v striebornom pásme v 2. kategórii získala Johanka Júlia Jaššáková z triedy p. uč. Martiny Procházkovej.

Diplom za umiestnenie v striebornom pásme v 1. kategórii získala Nina Gerbová z triedy p. uč. Miroslavy Mudičkovej.

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2021/2022

Schneiderova Trnava –  Trnava, 20. október 2022
Na 21. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaži sa Anna Sabuchová z triedy Mgr. Azhar Khakimovej umiestnila v zlatom pásme v 5. kategórii v sólovej hre na klavíri.
Prievidza – 11. ročník detskej speváckej súťaže populárnej a autorskej piesne Jesienka 2022, 10. november 2022

Diplom za bronzové pásmo  v kategórii C získala Sofia Priesolová z triedy p. uč. Miroslavy Mudičkovej.

Bratislava – XIV. ročník súťaže Dni Miloša Ruppeldta v hre na zobcovej flaute, 30. november 2022

Diplom za čestné uznanie v I. kategórii získal Tomáš Pongrácz z triedy p. uč. Terézie Timkovej.

Nové Zámky – XII. celoštátna súťaž s medzinárodnou učasťou v hre na zobcové flauty, 6. jún 2022

Diplom za umiestnenie v bronzovom pásme v kategórii G, sólová hra získala Michaela Jakabová z triedy p. uč. Terézie Timkovej.

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2020/2021
Euro Pop Contest Czechoslovak Pearl 2021 –  Handlová, 25. jún 2021

Žiaci speváckeho oddelenia sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Euro Pop Contest Czechoslovak Pearl 2021. Semifinále prebehlo formou videonahrávok a z neho sme postúpili do 2. kola Grand finále, ktoré sa uskutočnilo 25. 6. 2021 v Handlovej.

Zo súťaže si Natália Gejdošová odniesla bronzové pásmo.

Pedagogické vedenie: Mgr. Miroslava Mudičková, DiS. art.

La Guitaromanie –  Martin, 15. jún 2021
Ocenenia získali: Anna Sabuchová z triedy Mgr. Anny Jánošovej získala diplom za 3. miesto v zlatom pásme v kategórii III.B. Vanesa Maderová z triedy Mgr. Anny Jánošovej sa umiestnila v striebornom pásme v kategórii III.A.  René Matula z triedy Patrika Kožucha sa umiestnil v striebornom pásme v kategórii I.A. Ján Buša z triedy Patrika Kožucha sa umiestnil v striebornom pásme v kategórii I.C.
Hľadá sa hviezda popstar –  Bratislava, 1. jún 20201
Žiačka speváckeho oddelenia Nina Ťasková sa zúčastnila súťaže Hľadá sa hviezda pop star a umiestnila sa na 2. mieste v kategórii C. Pedagogické vedenie: Mgr. Martina Procházková, PhD. Súťaž bola realizovaná formou zaslania video nahrávok. Víťazné video si môžete pozrieť kliknutím na odkaz:
PinkSong –  Zvolen, 30. apríl 20201

Ocenenia získali:

Nina Gerbová sa umiestnila v striebornom pásme v kategórii 1B.

Mária Mrvová sa umiestnila v bronzovom pásme v kategórii 3A. 

Simona Michalcová sa umiestnila v bronzovom pásme v kategórii 3A.

Radka Potkanová sa umiestnila v bronzovom pásme v kategórii 4B.

Pedagogické vedenie: Bc. Miroslava Mudičková, DiS. art.

Čarovná flauta – 19. ročník – Nižná, 23. január 20201

Diplom za 3. miesto v I. kategórii v hre na zobcovú flautu získala Tereza Brožová. Pedagogické vedenie: Bc. Terézia Timková.

 
Dni Miloša Ruppeldta – 12. ročník – Bratislava, 2. december 2020 

Na súťaži  v sólovej hre na dychových nástrojoch sa v I. kategórii – Hra na zobcovej flaute umiestnila na 3. mieste Tereza BrožováČestné uznanie v IV. kategórii získala  Michaela JakabováPedagogické vedenie: Bc. Terézia Timková.

Rajecká hudobná jar – 11. ročník – Rajec, 15. október 2020 

Súťaž bola realizovaná online formou – zaslaním nahrávky, kvôli opatreniam pre Covid-19. Cenu mesta Rajec za originálny prejav interpreta získala v V. kategórii Anna Sabuchová. Pedagogické vedenie: Bc. Ažara Khakimová

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2018/2019
Rajecká hudobná jar – 10. ročník – Rajec, 16. máj 2019
Cenu mesta Rajec získala v III. kategórii Anna Sabuchová.
 2. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú srdcom – Ružomberok, 24. apríl 2019
Diplom víťaza IV. kategórie získala Anna Sabuchová. Diplom za umiestnenie v zlatom pásme v IV. kategórii získala Anna Sabuchová.
Schneiderova Trnava – 19. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ – Trnava, 11. apríl 2019
Diplom získala:
Anna Sabuchová za víťazstvo v 4. kategórii v sólovej hre na klavíri.
Anna Sabuchová za zlaté pásmo v 4. kategórii v sólovej hre na klavíri. Mrg. Mária Pašková za prípravu žiaka v sólovej hre na klavíri a za prípravu víťaza v 4. kategórii v sólovej hre na klavíri.
XVI. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou ŠTUDENTSKÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ – Ružomberok, 10. apríl 2019

Ocenenia získali:

Zuzana Gállyová a Adela Švidroňová za 3. miesto v III. kategórii komorný spev.

Adela Švidroňová za 3. miesto v III. kategórii sólový spev.

 
Spevácka súťaž FULLSTAR v Ružomberku, 19. marec 2019
Udeľuje:
Diplom Nikole Moravčíkovej za umiestnenie v bronzovom pásme v 2. kategórii speváckej súťaže FULLSTAR.
Diplom Johanke Júlii Jaššákovej za umiestnenie v striebornom pásme v 1. kategórii speváckej súťaže FULLSTAR.
Pamätý list Nine Ťaskovej v 3. kategórii speváckej súťaže FULLSTAR.
Pamätý list Johanke Júlii Jaššákovej v 1. kategórii speváckej súťaže FULLSTAR.
 
Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2017/2018:
3. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká 2018, Banská Štiavnica, 3. máj 2018
Udeľuje:  Diplom Anne Sabuchovej za umiestnenie v zlatom pásme v 3. kategórii 3. ročníka klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká 2018, pod vedením p. uč. Mgr. Márie Paškovej. Cenu Akadémie umení v Banskej Bystrici za najlepšiu interpretáciu diela slovenského skladateľa Anne Sabuchovej v 3. ročníku klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká 2018, pod vedením p. uč. Mgr. Márie Paškovej.
IX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar, Rajec, 12. jún 2018
Ocenenie získala:  Cenu riaditeľa ZUŠ v III. kategórii Anna Sabuchová,  pod vedením p. uč. Mgr. Márie Paškovej.
diplom_AS (1)-page-001
Ružomberká klasická gitara 2018
Ocenenie získali:  3. miesto na celoslovenskej súťaži v sólovej hre na klasickej gitare pre Annu Sabuchovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.
Gitarový Festival Giraltovce 2018
Ocenenie získali:  1. miesto v II. kategórii pre Annu Sabúchovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.

 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2016/2017:
Vrútky – 16. ročník Vrútockej súťaže mladých spevákov 11. mája 2017
Ocenenie získali: strieborné pásmo v II. kategórii pre Melisu Pásztorovú, pod vedením  p. uč. Mgr. Martiny Procházkovej,PhD bronzové pásmo v IV kategórii pre Adelu Švidroňovú, pod vedením p. uč.  Mgr. Martiny Procházkovej,PhD
diplomy-page-001diplomy-page-002
17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ – Schneiderova Trnava – 6. apríla 2017
ocenenie získala: zlaté pásmo v V. kategórii v sólovej hre na klavíri pre Máriu Lackovú, pod vedením p. uč. Mgr. Márie Paškovej. 17. rocnik Schneiderova Trnava 2017_Lackova
Ružomberok – spevácka súťaž – FULLSTAR – 21. marca 2017
ocenenie získali :  zlaté pásmo v I. kategórii pre Michaelu Hrbčekovú, pod vedením p. uč. Miroslavy Mudičkovej Dis. art. bronzové pásmo v I. kategórii pre Johanku Jaššákovú, pod vedením p. uč. Mgr. Martiny Procházkovej,PhD stieborné pásmo v V. kategórii pre Ivanu Šimčekovú, pod vedením p. uč. Miroslavy Mudičkovej Dis. art.

FullStar 2017_Hrbcekova Fullstar 2017_strieborne pasmo_Simcekova

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2015/2016:
Handlová –  celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru- Handlovské gitary 2016 – 9. júna 2016

ocenenie získali : 

1. miesto v IV. kategórii DUO pre gitarové duo Mariannu Ruskovú a Marcelu Haličkovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.

 

handlovske-gitary-2016_ruskova-a-halickova

 

Čadca –  celoslovenská gitarová súťaž – Festival komornej hudby 2016 – 8. júna 2016

ocenenie získali : 

Zlaté pásmo v kategórii A2 pre gitarové duo Mariannu Ruskovú a Marcelu Haličkovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.

Uznesenie festivalovej rady za najvýraznejší výkon pre gitarové duo Mariannu Ruskovú a Marcelu Haličkovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.

 

najvyraznejsi-vykon_festival-komornej-hudby-2016zlate-pasmo_festival-komornej-hudby-2016_halickova-a-ruskova

 

Rajec – 7. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže – Rajecká hudobná jar – 12. mája 2016

ocenenie získala :

cena mesta Rajec pre Máriu Lackovú, pod vedením p. uč. Mgr. Márie Paškovej.

 

rajecka-hudobna-jar-2016_lackovaLackova diplom-page-001

 

Banská Štiavnica – 1. ročník súťažnej klavírnej prehliadky – Banskoštiavnické kladivká 2016 – 11. mája 2016

ocenenie získala :

strieborné pásmo v piatej kategórií pre Máriu Lackovú, pod vedením p. uč. Mgr. Márie Paškovej.

 

banskostiavnicke-kladivka-2016_lackova

 

Ružomberok – 6. ročník žiackej súťaže v sólovej hre na klasickú gitaru – 6. mája 2016

ocenenie získala :

3. miesto v IV. kategórii pre Mariannu Ruskovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.

 

ruzomberska-klasicka-gitara-2016_ruskova

Ružomberok – spevácka súťaž v modernom speve – Pink SONG – 29. apríla 2016

ocenenie získala :

Ivana Šimčeková, pod vedením p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

pinksong 2016_Simcekova

Ružomberok – spevácka súťaž – FULLSTAR – 15. marca 2016

ocenenie získali :

zlaté pásmo v II. kategórii, Melisa Pasztorová, pod vedením p. uč. Mgr. Martina Procházkovej,PhD.

bronzové pásmo v II. kategórii, Simona Michalcová, pod vedením p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

strieborné pásmo v IV. kategórii, Karin Benčová, pod vedením p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

Fullstar 2016_Pasztorova fullstar 2016_bencova Fullstar 2016_Michalcova 

Nižná – 14. ročník súťaže – Čarovná flauta 2015 – 19. – 21. novembra 2015

ocenenie získala :

Michaela Vicáňová, SZUŠ Jánoš D. Kubín, pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Babinskej.

 

carovna-flauta-2015_vicanova

 

Prievidza – 7.ročník gitarovej súťaže – Prievidza 2015 – 18. novembra 2015

ocenenie získali :

2. miesto v zlatom pásme v tretej kategórií C pre Mariannu Ruskovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.

strieborné pásmo v tretej kategórií B pre Zuzanu Rosovú, pod vedením p. uč. Františka Lajčiaka.

 

prievidza-2015_ruskovaprievidza-2015_rosova

 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2014/2015:

 

Banská Štiavnica – 7. medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry – 6. jún 2015

ocenenie získali :

Na pozvanie hlavného organizátora podujatia Mgr. art. Adama Mareca, ArtD, sa na podujatí predstavilo aj naše gitarové trio Marianna Rusková, Marcela Haličková a Ján Fulla, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.

 

Čadca – Festival komornej hry Čadca 2015 – Koncert Laureátov – 4. jún 2015
Celkovými laureátmi súťaže sa stalo naše gitarové trio Marianna Rusková, Marcela Haličková a Ján Fulla, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.
 
festival-komornej-hudby-cadca_pamatny-list-pre-p-riaditelku festival-komornej-hudby_pamatny-list

 

Čadca – Festival komornej hry Čadca 2015 – gitarová súťaž – 3. jún 2015

ocenenie získali : 

1. miesto v komornej hre na gitary pre Mariannu Ruskovú, Marcelu Haličkovú a Jána Fullu, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej.

 

festival-komornej-hudby-cadca_1-miesto

 

Dolný Kubín – 20. ročník Hudobného festivalu Ivana Ballu – gitarová súťaž Mladí gitaristi – 20. mája 2015

ocenenie získala:

3. miesto v III. kategórii pre Zuzanu Rosovú, pod vedením p. uč. Františka Lajčiaka.

 

festival-ivana-ballu_rosova 

 

Rajec – VI. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaži Rajecká hudobná jar – 6. mája 2015
 

rajecka-hudobna-jar-2015_glembovarajecka-hudobna-jar-2015_lackova

 

Vrútky – Spevácka súťaž – 6. mája 2015
 

spevacka-sutaz-vrutky_pasztorovaspevacka-sutaz-vrutky_svidronovaspevacka-sutaz-vrutky_uhrinova 

 

Zvolen – spevácka súťaž v modernom speve – Pink SONG – 30. apríla 2015
 
pink-song_svidronovapink-song-bencova

Ružomberok – FullStar- 21. apríla 2015
fullstar_simcekova 

Trnava – Schneiderová Trnava – 16. apríla 2015
 
schnederova-trnava_glembovaschneiderova-trnava_lackova

 

Ružomberok – 5. ročník žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare – Ružomberská klasická gitara 2015 – 20. marca 2015
ocenenia získali:

2. miesto pre Mariannu Ruskovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej

3. miesto pre Zuzanu Rosovú, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej

 

Nižná – 13. ročník súťaže Čarovná flauta 2014 – 19. – 21. novembra 2014
 

carovna-flauta-2014_vicanova

 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2013/2014:

 

súťažná prehliadka v hre na saxofón – SAXOFÓN 2014 – 30. apríl 2014
ocenenie získala: Adam Švidroň, bronzové pásmo v III. kategórii, p. uč. Vladimír Hollý

 

1. ročník celoslovenskej súťaži v hre na klavír – REČOU KLAVÍRA 2014 – 29. apríl 2014
ocenenia získali:

Lívia Glembová, strieborné pásmo v V. kategórii, p. uč. Mgr. Mária Pašková

Mária Lacková, zlaté pásmo v V. kategórii, p. uč. Mgr. Mária Pašková

 

Zvolen – 4. ročník súťaže v sólovom klasickom a sólovom populárnom speve – PINK SONG – 25. apríla 2014

ocenenia získali:

Adela Švidroňová, bronzové pásmo v III. kategórii, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

Marianna Lakoštíková, strieborné pásmo v V. kategórii, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

Ľudmila Glembová, zlaté pásmo v V. kategórii, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

 

Ružomberok – 4. ročník žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare – RUŽOMBERSKÁ KLASICKÁ GITARA – 11. apríla 2014

ocenenia získali:

Zuzana Rosová, 3. miesto v III. kategórii, p. uč. František Lajčiak

Richard Kubas, 3. miesto v IV. kategórii, p. uč. František Lajčiak

 

Prievidza – 17. ročník celoslovenskej súťažnej vokálnej prehliadky  v sólovom klasickom a sólovom populárnom speve – STANČEKOVA PRIEVIDZA 2014 – 25. apríla 2014

ocenenia získali:

Marianna Lakoštíková, Ľudmila Glembová, strieborné pásmo, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art

Emília Uhrinová, bronzové pásmo, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

 

Prievidza – 19. ročník celoslovenskej súťažnej vokálnej prehliadky – VOKÁLNA JAR

ocenenie získala:

Ľudmila Glembová, zlaté pásmo, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

 

Nižná – 12. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch – ČAROVNÁ FLAUTA – 20. novembra 2013

ocenenia získali:

Michaela Vicáňová, čestné uznanie v I. kategórii v hre na zobcovej flaute, p. uč. Mgr. Lenka Babinská

 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2012/2013:

 

Dolný Kubín – 18. ročník medzinárodnej súťaže – Festival Ivana Ballu 2013 – 22. mája 2013

ocenenia získali:

Ján Fulla, p. uč. Mgr. Anna Jánošová

Marianna Rusková, p. uč.  Mgr. Anna Jánošová

Zvolen – spevácka súťaž v modernom speve – Pink SONG – 19. apríla 2013

Zlaté pásmo: Ivana Šimčeková, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

Bronzové pásmo: Kristína Vitálišová, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

 

Ružomberok – RUŽOMBERSKÁ KLASICKÁ GITARA 2013 – 19. apríla 2013

1. miesto –  III. kategória: Marianna Rusková, p. uč.  Mgr. Anna Jánošová

2. miesto – III. kategória: Ján Fulla, p. uč. Mgr. Anna Jánošová

 

Kysucké Nové Mesto – spevácka súťaž – VOKÁLNA JAR 2013 – apríla 2013

 

Prievidza – spevácka súťaž – STANČEKOVA PRIEVIDZA 2013 – marec 2013
2. miesto:  Ľudmila Glembová, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

čestné uznanie: Marianna Lakoštíková, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

 

Ružomberok – hudobný festival Juraja Hatrika – 18. februára 2013

strieborné pásmo – spev: Adela Švidroňová, Zuzana Duffková, p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

strieborné pásmo – klavír: Lívia Glembová, p. uč. Mária Marčeková

 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2011/2012:

 

Vrútky – spevácka súťaž – 2. mája 2012 

3. miesto v V. kategórii – Marianna Lakoštíková, pod vedením p. uč. Miroslavy Mudičkovej, DiS. art.

 

Kysucké Nové Mesto – celoslovenská spevácka súťaž – Vokálna jar 

3. miesto – Marianna Lakoštíková, pod vedením p. uč. Miroslavy Mudičkovej, DiS. art.

 

Prievidza – celoslovenská spevácka súťaž – Stančekova Prievidza

3. miesto – Marianna Lakoštíková, pod vedením p. uč. Miroslavy Mudičkovej, DiS. art.

 

Považská Bystrica – 5. ročník medzinárodnej keyboardovej súťažnej prehliadky

Zlaté pásmo v 4 kategórii komorná hra – Patrik Knaperek, Štefan Knaperek, pod vedením p. uč. Mgr. Adriána Rábotu

 

Ružomberok – II. ročník regionálnej žiackej súťaže – Ružomberská klasická gitara 2012

2. miesto v 3 kategórii – Ján Fulla, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej

3. miesto v 3 kategórii – Marianna Rusková, pod vedením p. uč. Mgr. Anny Jánošovej

 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2009/2010:

 

Považská Bystrica – III. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na keyboard
absolútny víťaz v sólovej hre v 2 kategórii – Patrik Knaperek, pod vedením p. uč. Mgr. Adriána Rábotu  strieborné pásmo v sólovej hre v 3 kategórii – Štefan Knaperek, pod vedením p. uč. Mgr. Adriána Rábotu

 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2008/2009:

 

Bojnice – 4. ročník speváckej súťaže v sólovom speve populárnej piesne žiakov ZUŠ – Bojnická Perla – 9. mája 2009

Zlaté pásmo v kategórii C – Júlia Gašperová

Bronzové pásmo v kategórii D – Monika Horváthová

 

Nové Zámky – celoslovenská súťaž v hre na zobcovú flautu – 8. mája 2009

Bronzové pásmo – Martina Cisáriková a Mária Mravcová

 
Vrútky – 8. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov – 6. mája 2009

Zlaté pásmo v III. kategórii – Marianna Lakoštíková,  pod vedením p. uč. Miroslavy Mudičkovej, DiS. art.

Ružomberok – klavírny festival pri priležitosti 230. výročia narodenia Johanna Nepomuka Hummela – Deti Hummelovi – 1. december 2008

Kvetoslava Fričová, Veronika Maslová, Natália Chmelanová, Ján Haluška, Laura Mydliarová a Milada Mišániková – ocenenie pamätným listom. Kedže išlo o nesúťažnú prehliadku. 

Diplom a vecnú cenu za nevšednú interpretáciu diela získala Kvetoslava Fričová, pod vedením p. uč. Juraja Mudičku, DiS. art. 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2007/2008:

Vrútky – 7. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov – 7. mája 2008

Čestné uznanie v III. kategórii – Marianna Lakoštíková

 

Bojnice – 3. ročník speváckej súťaže v sólovom speve populárnej piesne žiakov ZUŠ – Bojnická Perla – 2008

1.miesto v Zlatom pásme v kategórii B – Júlia Gašperová  

 

Úspechy hudobného odboru na súťažiach v školskom roku 2005/2007:

 

Vrútky – 6. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov vo Vrútkach 2007

Zlaté pásmo v IV. kategórii – sólový spev – Dominika Brodecová 

Bronzové pásmo v III. kategórii – sólový spev – Marianna Lakoštíková

 

Kysucké Nové Mesto – XI. ročník speváckej súťaže – Vokálna Jar 2006

Bronzové pásmo v III. kategórii – sólový spev – Marianna Lakoštíková