Milí rodičia a priatelia, opäť máme možnosť  rozhodnúť sa komu darujeme svoje 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane. Preto sa obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho Občianskeho združenia „Jánoško” formou podania Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2%, 3 % zaplatenej dane.  Svojou podporou nám pomôžete so zabezpečením kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v našom združení a prispejete k zlepšeniu materiálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre naše deti. Už vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu!                     

          S úctou                                

                       Mgr. Anna Jánošová  

Dokumenty na stiahnutie nájdete nižšie. Kliknite na text a otvorí sa Vám súbor.   

   

V Y H L Á S E N I E

 vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vo formáte PDF

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI vo formáte PDF

 

Údaje pre právnické osoby:

Názov: Občianske združenie „Jánoško“

Sídlo: Obrancov mieru 1779, 026 01 Dolný Kubín

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42061725

číslo účtu: 2625168283/1100

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2516 8283

v prípade otázok nás kontaktujte na adrese kvietkova@skolajanos.sk