Prípravné štúdium a prvé ročníky základného štúdia v tanečnom odbore sú zamerané na rozvoj klasického a scénického tanca a všeobecnej pohybovej prípravy. Vo vyšších ročníkoch sa žiaci špecializujú na vybraný štýl tanca ako napr. folklórny, disco, hip-hop a pôsobia v ucelených súboroch. So svojimi choreografiami sa prezentujú na verejnosti, v okresných, krajských aj celoslovenských tanečných súťažiach. Žiaci ukončia štúdium  zvládnutím základov všetkých druhov tanca.

 

Tanečný odbor sa vyučuje:

v Ružomberku

v Dolnom Kubíne   

vo Vavrečke 

v Hruštíne

v Liptovskej Teplej

v Liskovej

v Námestove 

v Martine

 

Prihlásiť sa