VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2022 19. máj 2022

Ružomberok – klavír     

Súťažná miestnosť: č. 3 Tanečná miestnosť

Porota: Mgr. Miroslav Bačkor, Dis. art. (predseda poroty), Juraj Mudička Dis. art. (člen poroty), Bc. Dominika Kochlicová, Dis. art.

5. KATEGÓRIA – Grade 2

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Ľuboš Littva

Meno a priezvisko žiaka: Andrej Straka                  

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Nikola Janoľová

Meno a priezvisko žiaka: Laura Baliaková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Leo Buliak

Meno a priezvisko žiaka: Tomáš Struňák

Meno a priezvisko žiaka: Ema Kubalová

BRONZOVÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Kamila Klímová

Meno a priezvisko žiaka: Emma Černá

                                                                                                                        

6. KATEGÓRIA – Grade 3, Grade 4

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Tobias Droba

Meno a priezvisko žiaka: Alžbeta Kolčáková

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Nina Markovičová

Meno a priezvisko žiaka: Sofia Sálusová

Meno a priezvisko žiaka: Rastislav Caban

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Barbora Berková

Meno a priezvisko žiaka: Eva Kubicová

7. KATEGÓGIA – Grade 5, Grade 6, Grade 8 

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Ema Kuricová

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Victoria Chovanová

Meno a priezvisko žiaka: Lenka Senková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Sára Kubincová

Meno a priezvisko žiaka: Eva Senková

Meno a priezvisko žiaka: Mária Mišiaková

Meno a priezvisko žiaka: Filip Goč

Meno a priezvisko žiaka: Klára Talajová

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2022 19. máj 2022

Hruštín – gitara, klavír

Súťažná miestnosť: Trieda 8.A

Porota gitara a klavír: Mgr. Azhara Khakimova (predsedkyňa poroty), Mgr. Katarína Mliečková (člen poroty), Jana Glovaťáková, Dis. art. (člen poroty).

1. KATEGÓRIA – Gitara

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Nela Jadroňová            

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Nikolaj Škombár

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Andrea Hriňová

Meno a priezvisko žiaka: Sophie Babinska

1. KATEGÓRIA – KLAVÍR (initial)

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Nela Kubasová

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Šárka Očkajáková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Liam Martvoň

Meno a priezvisko žiaka: Michal Jancek

2. KATEGÓRIA – KLAVÍR (Grade 1)

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Alma Hojová

ZLATÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Kiara Jadroňová

Meno a priezvisko žiaka: Laura Laštíková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Ema Snováková

Meno a priezvisko žiaka: Zuzana Hutirová

3. KATEGÓRIA – KLAVÍR (Grade 2)

ZLATÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Petra Jurovčíková

Meno a priezvisko žiaka: Rebeka Huráková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Marianna Sedlárová

BRONZOVÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Ema Chudiaková

Meno a priezvisko žiaka: Karin Kušnieriková

4. KATEGÓRIA – KLAVÍR (Grade 3, Grade 4, Grade 6)

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Sára Kormaňáková

ZLATÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Matúš Hutár

Meno a priezvisko žiaka: Ráchel Hojová

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Lara Ťasnochová

Meno a priezvisko žiaka: Simona Žilincová

BRONZOVÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Mária Zubajová

Meno a priezvisko žiaka: Nela Martvoňová

Meno a priezvisko žiaka: Zuzana Kupčuláková

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2022 17. máj 2022

Ružomberok – dychové nástroje

Súťažná miestnosť: č. 3 Tanečná miestnosť

Porota dychové nástroje: Mgr. Lenka Babinská, Dis. art. (predsedkyňa poroty), Bc. Terézia Timková Dis. art. (členka poroty), Tomáš Kočalka, Dis. art.

1. KATEGÓRIA VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Tomáš Pongrácz               T. Timková  

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Katarína Brtková               T. Timková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Vanesa Martonová            T. Timková  

Meno a priezvisko žiaka: Theresa Fričová                M. Jakabová

2. KATEGÓRIA

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Tereza Brožová               T. Timková

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Eliška Sališová                T. Timková

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Laura Márnotová            T. Timková

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2022 16. máj 2022

Ružomberok – akordeón, heligónka

Súťažná miestnosť: Trieda č. 8

Porota akordeón a heligónka: Mgr. Lenka Babinská, Dis. art. (predsedkyňa poroty), Mgr. art. Jordán Žufka (člen poroty), Tomáš Kočalka, Dis. art. (člen poroty).

1. KATEGÓRIA – Akordeón

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Marek Martvoň               L. Babinská

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Matej Rajčan                  T. Kočalka

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Adam Siváň                    T. Kočalka

Meno a priezvisko žiaka: Klára Pašková                L. Babinská

2. KATEGÓRIA – Akordeón

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Samuel Snovák              T. Kočalka

                                        Samuel Teťák                 L. Babinská

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Marianna Matečková      T. Kočalka

Meno a priezvisko žiaka: Matej Macák                   L. Babinská

Meno a priezvisko žiaka: Michal Snovák                L. Babinská

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Elena Šmihľová              T. Kočalka

Meno a priezvisko žiaka: Marcela Martvoňová       L. Babinská

Meno a priezvisko žiaka: Natália Pisarčíková         T. Kočalka

Meno a priezvisko žiaka: Sára Pašková                  L. Babinská

3. KATEGÓRIA – Heligónka

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Matej Mateček                T. Kočalka

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Tobias Jurky                   J. Žufka

Meno a priezvisko žiaka: Michal Uhrík                   L. Babinská

Meno a priezvisko žiaka: Kristián Mateček            L. Babinská

Meno a priezvisko žiaka: Zoja Mária Kormaňáková T. Kočalka

                                        Lenka Vošková               T. Kočalka

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2022 17. máj 2022

Ružomberok – akordeón, heligónka

Súťažná miestnosť: č. 3 – Tanečná miestnosť

Porota akordeón: Mgr. Lenka Babinská, Dis. art. (predsedkyňa poroty), Tomáš Kočalka, Dis. art., Bc. Terézia Timková, Dis. art. (člen poroty).

1. KATEGÓRIA – Akordeón

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Radovan Gazdík               T. Kočalka  

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Liliana Sálusová                T. Kočalka

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Filip Ondrejka                    J. Žufka

BRONZOVÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Diana Žilková                    J. Žufka

Meno a priezvisko žiaka: Leonard Vorek                  T. Kočalka

2. KATEGÓRIA – Heligónka

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Rebeka Gáliková   L. Babinská

Meno a priezvisko žiaka: Marek Demikát                J. Žufka

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Adam Gálik                     L. Babinská

Meno a priezvisko žiaka: Bianka Nemčeková        L. Babinská

Meno a priezvisko žiaka: Lukáš Tomáň                 L. Babinská

Meno a priezvisko žiaka: Patrik Črep                     T. Kočalka

Meno a priezvisko žiaka: Andrej Tomáň              L. Babinská

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2022 23. máj 2022

Ružomberok – klavír

Súťažná miestnosť: č. 3 Tanečná miestnosť

Porota spev: Bc. Dominika Kochlicová (predsedkyňa poroty), Mgr. Monika Pašková Dis. art. (člen poroty), Mgr. Jana Hrbčeková (člen poroty).

1. KATEGÓRIA – Initial

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Alexandra Hošalová

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Rastislav Ledaj

Meno a priezvisko žiaka: Lucia Murínová

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Júlia Bruncková

Meno a priezvisko žiaka: Tomáš Pukaj

Meno a priezvisko žiaka: Peter Laurinčík

BRONZOVÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Kristína Fedorová

Meno a priezvisko žiaka: Veronika Kivoňová

2. KATEGÓRIA – Initial

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Lenka Bôriková

ZLATÉ  PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Zoja Kubačková

Meno a priezvisko žiaka: Nina Hatalová

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Martina Kútniková

Meno a priezvisko žiaka: Liliana Voreková

BRONZOVÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Anton Berka

Meno a priezvisko žiaka: Laura Vajdová

Meno a priezvisko žiaka: Michaela Hriňová

3. KATEGÓRIA – Grade 1

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka: Dominika Hajdáková

ZLATÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Natália Kerdíková

Meno a priezvisko žiaka: Paulína Mäsiarová

Meno a priezvisko žiaka: Tamara Bielená

Meno a priezvisko žiaka: Sofia Littvová

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Terézia Milanová

BRONZOVÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Ema Rošková

Meno a priezvisko žiaka: Dávid Madliak

Meno a priezvisko žiaka: Nina Šimová

4. KATEGÓRIA – Grade 1

VÍŤAZ KATEGÓRIE

Meno a priezvisko žiaka:  Margaréta Bruncková

ZLATÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Veronika Švedová

Meno a priezvisko žiaka: Anna Straková 

STRIEBORNÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Dominika Dvorská

BRONZOVÉ PÁSMO

Meno a priezvisko žiaka: Ľudovít Berka

Meno a priezvisko žiaka: Marcel Bieľ

Meno a priezvisko žiaka: Lucia Rusnáková