VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2019 22. máj 2019

RUŽOMBEROK KLAVÍR SÚŤAŽNÁ

MIESTNOSŤ: Tanečná sála SZUŠ Jánoš

POROTA: Dominika Kochlicová, DiS. art. (predseda poroty), Mgr. Lucia Púčeková (člen poroty), Mgr. Monika Pašková (člen poroty)

 

2. KATEGÓRIA (Grade 1)

1. miesto: Sára Kubincová p. uč. Mgr. Monika Pašková
2. miesto:  Tomáš Javorka p. uč. Lívia Glembová
3. miesto: Oliver Kósa p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
Čestné uznanie: Barbora Berková p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

 

3. KATEGÓRIA (Grade 2, Grade 3)

1. miesto: Victória Chovanová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
1. miesto: Karolína Javorková p. uč. Mgr. Mária Pašková
2. miesto:  Mária Mišiaková p. uč. Mgr. Monika Pašková
3. miesto: Filip Goč p. uč. Mgr. Mária Pašková
Čestné uznanie: Michaela Chovanová p. uč. Mgr. Lucia Púčeková

 

4. KATEGÓRIA (Grade 4, Grade 5)

1. miesto:  Ema Kuricová p. uč. Dominika Kochlicová,  DiS. art.
2. miesto:  Nina Bobčeková p. uč. Mgr. Lucia Púčeková
3. miesto:  neudelené  
Čestné uznanie:  neudelené  

 

MIESTNOSŤ: Malá koncertná sála SZUŠ Jánoš

POROTA: Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art. (predseda poroty), Karolína Haľková (člen poroty), Mgr. Mária Pašková (člen poroty)

 

1. KATEGÓRIA (Grade Initial)

1. miesto:  Viktória Palková  p. uč. Mgr. Monika Pašková
2. miesto:  Eva Klubicová  p. uč. PaedDr. Monika Halušková
3. miesto:  Laura Buliaková  p. uč. Mgr. Monika Pašková
Čestné uznanie:  Leo Buliak  p. uč. Mgr. Monika Pašková

 

5. KATEGÓRIA (Grade 6, Grade 7, Grade 8)

1. miesto:  Anna Sabuchová p. uč. Mgr. Mária Pašková
2. miesto:  neudelené  
3. miesto:  Melánia Gočová  p. uč. Mgr. Mária Pašková
Čestné uznanie:  Ján Baďo  p. uč. Mgr. Mária Pašková

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2019 22. máj 2019 RUŽOMBEROK SPEV

SÚŤAŽNÁ MIESTNOSŤ: Malá koncertná sála SZUŠ Jánoš

POROTA: Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD (predseda poroty), Jozef Mišenko, DiS. art. (člen poroty), Miroslava Mudičková, DiS. art. (člen poroty)

 

1. KATEGÓRIA

1. miesto:  Nikola Moravčíková p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.
1. miesto:  Johanka Júlia Jaššáková p. uč. Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD.
2. miesto:  neudelené  
3. miesto:  Sofia Priesolová p. uč. Miroslava Mudičková, DiS. art.

 

 2. KATEGÓRIA

1. miesto:  Nina Ťasková p. uč. Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD.
2. miesto:  Zuzana Gállyová p. uč. Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD.
3. miesto: neudelené  
Čestné uznanie: Michaela Hrbčeková  p. uč. Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD.
Čestné uznanie: Melisa Pásztorová p. uč. Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2019 14. máj 2019 HRUŠTÍN – GITARA

POROTA: Mgr. Anna Jánošová (predseda poroty), Mgr. Miroslav Kuruc DiS. art. (člen poroty), Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art. (člen poroty)

 

1. KATEGÓRIA GITARA (Grade Initial a Grade 1)

1. miesto:  Barbora Brezinová  p. uč. Ing. Zuzana Hulejová, DiS. art.
2. miesto: Jozef Janotta p. uč. Ing. Zuzana Hulejová, DiS. art.
3. miesto: Adrián Janotta p. uč. Ing. Zuzana Hulejová, DiS. art.
Čestné uznanie: Tomáš Klokočík p. uč. Marcela Haličková

 

2. KATEGÓRIA GITARA (Grade 2)

1. miesto: Sofia Matisová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
2. miesto: Katarína Kytková p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
3. miesto: Samuel Šimák p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.

 

3. KATEGÓRIA GITARA (Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6)

1. miesto: Rastislav Kupčulák p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
1. miesto: Margita Tomáňová p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
2. miesto: Diana Kušnieriková p. uč. Marcela Haličková
3. miesto: Alžbeta Fedorová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
Čestné uznanie: Alexandra Spitzkopfová p. uč. Ing. Zuzana Hulejová, DiS. art.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2019 14. máj 2019 HRUŠTÍN – KLAVÍR

POROTA: Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art. (predseda poroty), Mgr. Mária Pašková (člen poroty), Dominika Kochlicová, DiS. art. (člen poroty)

 

1. KATEGÓRIA KLAVÍR (Grade Initial)

1. miesto: Zuzana Kupčuláková p. uč. Mgr. Monika Pašková
2. miesto: Sandra Slameníková p. uč. Michal Król, DiS. art.
3. miesto: Jozef Škombár p. uč. Michal Król, DiS. art.
Čestné uznanie: Mária Zubajová p. uč. Mgr. Monika Pašková

 

2. KATEGÓRIA KLAVÍR (Grade 1)

1. miesto: Sára Kormaňáková p. uč. Mgr. Miroslav Bačkor, DiS. art.
2. miesto: Ema Šutá p. uč. Mgr. Monika Pašková
2. miesto: Ľudovít Zubaj p. uč. Mgr. Monika Pašková
3. miesto: Matúš Hutár p. uč. Bc. Terézia Timková

 

3. KATEGÓRIA KLAVÍR (Grade 2 a Grade 3)

1. miesto: Marek Kompan p. uč. Mgr. Monika Pašková
2. miesto: neudelené  
3. miesto: Nela Martvoňová p. uč. Dominika Kochlicová, DiS. art.
3. miesto: Adela Straková p. uč. Mgr. Monika Pašková

 

4. KATEGÓRIA KLAVÍR (Grade 4 a Grade 5)

1. miesto: neudelené  
2. miesto: neudelené  
3. miesto: neudelené  
Čestné uznanie: Rebeka Jagelková p. uč. Mgr. Monika Pašková

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2019 10. máj 2019 RUŽOMBEROK – GITARA

 

SÚŤAŽNÁ MIESTNOSŤ: Tanečná sála SZUŠ Jánoš

POROTA: Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art., (predseda poroty); Mgr. Miroslav Kuruc DiS. art. (člen poroty); Mgr. Katarína Mliečková (člen poroty)

 

1. KATEGÓRIA GITARA (Grade Initial)

1. miesto: Sofia Jánošová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
2. miesto: Peter Hampel p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
3. miesto: Nela Ďuríková p. uč. František Lajčiak
Čestné uznanie: Alžbeta Basárová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková

2. KATEGÓRIA GITARA (Grade 1)

1. miesto: Silvia Javorková p. uč. Mgr. Anna Jánošová
2. miesto: Miriama Mudičková p. uč. Mgr. Anna Jánošová
3. miesto: Lucia Chlustová p. uč. František Lajčiak
Čestné uznanie: Matúš Hampel p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.

3. KATEGÓRIA GITARA (Grade 2)

1. miesto: Alexandra Púčeková p. uč. František Lajčiak
2. miesto: Nela Čavojová p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
3. miesto: Michaela Hlinková p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
Čestné uznanie: Adam Ďurík p. uč. František Lajčiak
Čestné uznanie: Emma Rázgová p. uč. Mgr. Katarína Mliečková

4. KATEGÓRIA GITARA (Grade 3 a Grade 4)

1. miesto: Vanesa Maderová p. uč. František Lajčiak
2. miesto: Monika Brtková p. uč. Mgr. Katarína Mliečková
3. miesto: Andrej Sálus p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
Čestné uznanie: Šimon Božek p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.

5. KATEGÓRIA GITARA (Grade 5 a Grade 6 )

1. miesto: Anna Sabuchová p. uč. Mgr. Anna Jánošová
2. miesto: Ján Šveda p. uč. Mgr. Miroslav Kuruc, DiS. art.
2. miesto: Matej Hudec p. uč. Ing. Miroslav Poledňa, DiS. art.
3. miesto: Jakub Rosa p. uč. František Lajčiak
Čestné uznanie: neudelené  

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA THE EUROMUSIC 2019 10. máj 2019 RUŽOMBEROK – AKORDEÓN A DYCHOVÉ NÁSTROJE

SÚŤAŽNÁ MIESTNOSŤ: Malá koncertná sála 

POROTA: Mgr. Mária Pašková (predseda poroty); Miroslava Mudičková, DiS. art. (člen poroty); Michal Król, DiS. art. (člen poroty)

 

1. KATEGÓRIA AKORDEÓN (ročníky 2009 – 2010)

1. miesto: Diana Žilková p. uč. Mgr. art. Ivana Jacková
2. miesto: Filip Ondrejka p. uč. Mgr. art. Ivana Jacková
3. miesto: Stanislava Veselovská p. uč. Mgr. art. Ivana Jacková
Čestné uznanie: Matej Macák p. uč. Mgr. Lenka Babinská

 

2. KATEGÓRIA AKORDEÓN (ročníky 2005 – 2008)         

1. miesto: neudelené  
2. miesto: neudelené  
3. miesto: Simon Majzel p. uč. Mgr. art. Ivana Jacková
Čestné uznanie: Samuel Snovák p. uč. Mgr. art. Ivana Jacková

 

1. KATEGÓRIA DYCHOVÉ NÁSTROJE       

1.miesto: Zoja Hazuchová p. uč. Mgr. Lenka Babinská
2.miesto: Sofia Legemzová p. uč. Mgr. Lenka Babinská
3.miesto: Dorota Hanulová p. uč. Bc. Terézia Timková
Čestné uznanie: neudelené