V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať – Váše otázky radi zodpovieme!

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Mostová 4

034 01  Ružomberok

szus@skolajanos.sk

tel. číslo: 0915 830 589

IČO: 37907654

DIČ: 2021794665

kontaktné osoby: Ing. Marcela Fulová, Mgr. Zuzana Mišiaková

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

pobočka Dolný Kubín

Obrancov mieru 1779

026 01 Dolný Kubín

tel. číslo: 043/532 06 13, 0915 816 709

kontaktná osoba: Mgr. Soňa Kvietková

Organizačná štruktúra školy

Funkcia Meno E-mail
riaditeľka školy, zriaďovateľka Mgr. Anna Jánošová janosova@skolajanos.sk
vedúca hudobného odb. Bc. Terézia Timková, DiS. art.
vedúca výtvarného odb. Bc. Silvia Fábryová fabryova@skolajanos.sk
vedúca tanečného odb. Zuzana Podmanická, DiS. art. podmanicka@skolajanos.sk
vedúci predmetovej komisie HO   Juraj Mudička, DiS. art. mudicka@skolajanos.sk
hlavný ekonóm Ing. Marcela Fulová fulova@skolajanos.sk
administratívny pracovník Mgr. Zuzana Mišiaková misiakova@skolajanos.sk
administratívny pracovník Mgr. Soňa Kvietková kvietkova@skolajanos.sk