Predseda: Juraj Mudička, DiS. art. 
 
Členovia: Ing. Marcela Fulová
 
Mgr. Terézia Zemková 
 
Zuzana Gajdošová
 
Bc. Elena Gállyová 
 
Mgr. Ľudmila Fajčáková
 
Monika Teličáková
 
Bc. Marianna Zsigmundová