Pracovisko Miesto Odbor
Ružomberok – centrála Mostová 4, 034 01 Ružomberok HO, TO, VO,
KDAH- EP A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok TO
Tatrakuk- EP Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok VO
Dolný Kubín – pobočka
Obrancov mieru 1779/5, 026 01 Dolný Kubín
HO, VO
Dolný Kubín –  EP
Námestie slobody, 1269/3
TO
Dolný Kubín – EP
Hviezdoslavovo námestie 
TO
Liptovská Osada – EP Školská 57, Liptovská Osada HO, VO, TO
Liptovské Sliače – EP Školská 927/2, Liptovské Sliače HO, VO
Liptovská Teplá – EP Hlinisko 320, Liptovská Teplá HO, VO
Lisková – EP Ulica pod Chočom 550, Lisková HO, VO, TO
Likavka – EP Školská 480, Likavka HO, VO
Lúčky – EP Lúčky 521 VO, HO
Hruštín – EP Školská 5/55, Hruštín  TO, HO
Hruštín – EP Výhon 483, Hruštín HO, TO? VO
Lokca – EP Lokca 71, Lokca HO, TO, VO
Vasiľov – EP Sihla 58, Vasiľov  HO, VO
Vavrečka  – EP Vavrečka 203, Vavrečka TO
Babín  – EP Babín 37, Babín TO, VO
Žaškov  – EP Žaškov 219, Žaškov TO,HO
Zuberec  – EP Andreja Bažíka 20, Zuberec TO
Námestovo – EP  Štefánikova 206/3, Námestovo TO
Martin – EP Červenej armády 55/24, Martin TO
 
HO – hudobný odbor
TO – tanečný odbor
VO – výtvarný odbor
EP – elokované pracovisko