CENTRÁLNY ROZVRH HUDOBNEJ NÁUKY NA LIPTOVE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

RUŽOMBEROK

Vyučujúca: Bc. Terézia Timková, DiS. art.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Streda 13:30 – 14:15 Koncertná sála 3. skupina
Streda 14:15 – 15:00 Koncertná sála 2. skupina
Streda 15:00 – 15:45 Koncertná sála 1. skupina
Streda 15:45 – 16:30 Koncertná sála 4. skupina
Streda 16:40 – 17:45 Koncertná sála 5. skupina

LIKAVKA

Vyučujúca: Bc. Terézia Timková, DiS. art.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Pondelok 13:00 – 13:45 1.A 1. skupina
Pondelok 13:45 – 14:50 1.A 2. skupina

LISKOVÁ

Vyučujúca: Mgr. Jana Hrbčeková

Deň Čas Miestnosť Ročník
Streda 15:30 – 16:15 Tr. výtvar. odboru 1. skupina
Streda 16:15 – 17:25 Tr. výtvar. odboru 2. skupina

LIPOVSKÁ TEPLÁ 

Vyučujúca: Mgr. Jana Hrbčeková

Deň Čas Miestnosť Ročník
Piatok 12:15 – 13:00 3.A 1. skupina
Piatok 13:00 – 13:45 3.A 2. skupina
Piatok 13:45 – 14:30 3.A 3. skupina
Piatok 14:30 – 15:15 3.A 4. skupina
Piatok 15:15 – 16:00 3.A 5. skupina
Piatok 16:00 – 17:05 3.A 6. skupina

LIPTOVSKÉ SLIAČE

Vyučujúca: Mgr. Jana Hrbčeková

Deň Čas Miestnosť Ročník
Streda 13:15 – 14:00 Tr. výtvarná 1. skupina
Streda 14:00 – 15:05 Tr. výtvarná 2. skupina

LÚČKY

Vyučujúca: Mgr. Jana Hrbčeková

Deň Čas Miestnosť Ročník
Štvrtok 14:00 – 14:45 Tr. hud. výchovy 1. skupina
Štvrtok 14:45 – 15:30 Tr. hud. výchovy 2. skupina

LIPTOVSKÁ OSADA

Vyučujúca: Mgr. Jozef Mišenko, DiS.art.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Streda 13:30 – 14:15 4.A 1. skupina
Streda 14:15 – 15:00 4.A 2. skupina
Streda 15:00 – 16:05 4.A 3. skupina

CENTRÁLNY ROZVRH HUDOBNEJ NÁUKY NA ORAVE

DOLNÝ KUBÍN

Vyučujúci: Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Pondelok 13:20 – 14:05 Hudobná trieda 1. skupina
Pondelok 14:05 – 14:50 Hudobná trieda 2. skupina
Pondelok 14:50 – 15:35 Hudobná trieda 3. skupina
Pondelok 15:40 – 16:25 Hudobná trieda 4. skupina
Pondelok 16:35 – 17:45 Hudobná trieda 5. skupina

HRUŠTÍN

Vyučujúci: Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Streda 14:00 – 14:45 IX.B 1. skupina
Streda 16:50 – 18:00 IX.B 7. skupina
Štvrtok 13:50 – 14:35 IX.B 2. skupina
Štvrtok 14:35 – 15:20 IX.B 3. skupina
Štvrtok 15:20 – 16:05 IX.B 4. skupina
Štvrtok 16:20 – 16:50 IX.B 5. skupina
Štvrtok 16:50 – 18:00 IX.B 6. skupina

BABÍN

Vyučujúci: Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Utorok 14:45 – 15:55 Hudobná trieda 1. skupina

 VASIĽOV

Vyučujúci: Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Utorok 16:10 – 16:55 Hudobná trieda 1. skupina
Utorok 16:55 – 18:00 Hudobná trieda 2. skupina

LOKCA

Vyučujúci: Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Utorok 13:15 – 14:20   1.skupina

ŽAŠKOV

Vyučujúci: Mgr. Jozef Mišenko, DiS.art.

Deň Čas Miestnosť Ročník
Štvrtok 13:25 – 14:10 Hudobná trieda 1.skupina

OHĽADOM PRVEJ VYUČOVACEJ HODINY HUDOBNEJ NÁUKY VÁS BUDE INFORMOVAŤ VYUČUJÚCI.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.