Vo výtvarnom odbore ponúkame našim žiakom aj v tomto roku možnosť navštevovať predmet počítačová grafika, na ktorom pod vedením odborníka žiaci zoznamujú so základmi ovládania počítača ako aj používania špeciálneho programu pre počítačovú grafiku. Tento nový predmet je v cene školného, ktoré sa nezvyšuje!

Výtvarný odbor vzdeláva a rozvíja umelecké a kreatívne cítenie detí prostredníctvom výtvarných techník ako napr. kresba, maľba, grafika, keramika a ďalších priestorových techník. Prácou s rôznymi technikami sa žiaci učia používať rôznorodé materiály a pomôcky ako napr.:

– kresba – práca s ceruzou, uhlíkom, hrudkou, olejovými pastelmi, voskovými pastelmi, perokresbou a fixami; zameranie: na štúdie predmetov, postáv, perspektívy, drapérie, tieňovania a prácu s líniou,

–  maľba – práca s akvarelom, temperou, akrylom,

–  grafika – tlač s výšky, hĺbky, kaligrafia,

textilná maľba – práca s textilnými farbami rôznymi technikami ako napr. batika – uzlíková, suchá, vosková,

keramika – práca s hrnčiarskou hlinou na hrnčiarskych kruhoch alebo vytváranie drobných šperkov, či drobných plastík, nanášanie keramických glazúr a vypaľovanie,

– priestorové práce – využívanie rôznorodých plastických a plošných materiálov na vytváranie priestorových objektov a skulptúr,

– počítačová grafika – Vaše dieťa sa pod vedením odborníka bude zoznamovať so základmi ovládania počítača ako aj používania špeciálneho programu pre počítačovú grafiku.

Žiaci tohto odboru sa každoročne zúčastňujú na okresných a celoslovenských výtvarných súťažiach, na ktorých pravidelne získavajú viacero ocenení.

 

Výtvarný odbor sa vyučuje:

 

v Ružomberku

v Dolnom Kubíne

v Liptovskej Teplej

v Liptovských Sliačoch

v Liptovskej Osade

v Likavke

v Liskovej

v Hruštíne

v Lokci

v Babíne

vo Vasiľove

v Žaškove

 

Prihlásiť sa