Výtvarný odbor ponúka výtvarné činnosti deťom už v predškolskom veku. Sú zamerané pre správny rozvoj kreativity a rozvoj schopností, ako vnímať, chápať, používať, tvoriť vizuálne informácie a prostredníctvom nich komunikovať. Pedagógovia formujú žiakov k samostatnej tvorbe, v priebehu štúdia sa oboznamujú s rôznymi technikami ako kresba, maľba, grafika, vrátane keramiky, modelovania a vytvárania priestorových objektov.

 

Žiaci môžu navštevovať predmet počítačová grafika, kde sa tak pod odborným dohľadom pedagóga zoznamujú so základmi ovládania počítača, ako aj s používaním špeciálneho programu pre počítačovú grafiku. Ďalej môžu navštevovať predmet keramika, kde sa naučia základy modelovania a s tým súvisiace možnosti tvorby. Výtvarnými námetmi si tak rozvíjajú detskú fantáziu a predstavivosť. Počas školského roka sa žiaci zapájajú do viacerých okresných, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží, navštevujú výstavy a svoje výtvarné práce každoročne vystavujú na koncertoch, hudobných prehrávkach a ostatných podujatiach organizovaných školou. Na škole môžu študovať aj starší žiaci a pripravovať sa na talentové skúšky na strednú a vysokú školu. Príprava je zameraná na požiadavky talentovej skúšky vybraného odboru štúdia individuálnym prístupom pedagóga. Základné štúdium je ukončené záverečnou absolventskou prácou, ktorá je vyvrcholením toho, čo sa žiak naučil počas štúdia.

 

Prácou s rôznymi výtvarnými technikami sa žiaci učia používať rôzne materiály a pomôcky:

– kresba – práca s ceruzou, perom, uhlíkom, rudkou, pastelkami, pastelmi, fixami

maľba – práca s akvarelom, temperou, akrylom

grafika – tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy

plastické a priestorové práce – modelovanie s rôznymi plastickými a plošnými materiálmi na vytváranie priestorových objektov a skulptúr

keramika – práca s hrnčiarskou hlinou, vytváranie drobných šperkov a plastík, nanášanie keramických glazúr a vypaľovanie

– počítačová grafika – oboznámenie sa so základmi ovládania počítača ako aj používania špeciálneho programu pre počítačovú grafiku

a iné – maľba na textil, batikovanie, plstenie, vyšívanie, tkanie, drôtovanie, enkaustika…

 

Výtvarný odbor sa vyučuje:

 

v Ružomberku

v Dolnom Kubíne

v Liptovskej Teplej

v Liptovských Sliačoch

v Liptovskej Osade

v Likavke

v Liskovej

Lúčkach

v Hruštíne

v Babíne

vo Vasiľove

 

Prihlásiť sa