1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30.júna 2021 (streda).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 28. október 2020 (streda) 29. – 30. október 2020  2. november 2020 (pondelok)
Vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 –7. január 2021 8. január 2021 (piatok)
Polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021(pondelok) 2. február 2021 (utorok)
Jarné Žilinský kraj 12. február 2021 (piatok) 15. – 19. február 2021 22. február 2021 (pondelok)
Veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda) 
Letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)