1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28.júna 2019 (piatok).

 

Termín školských prázdnin na školský rok 2018/2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné

30. október 2018 (utorok)

31. október – 02. november 2018  5. november 2018 (pondelok)
Vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2018 (utorok)
Polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
Jarné Banskobystrický,  Žilinský, Trenčiansky kraj 1. marec 2019 (piatok) 04. marec – 8. marec 2019 11. marec 2019 (pondelok)
Veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda) 
Letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)