Hudobný odbor

 

Predmet Vek Stupeň Dĺžka Počet hodín/týž.
Hra na nástroji od 6 rokov Prípravné štúdium 1 rok ½ hodiny
Hra na nástroji od 7 a viac Základné štúdium I. stupeň 7 rokov 1 hodina

Hra na bicích

a priečnej flaute

od 10 a viac Základné štúdium I. stupeň 4 roky 1 hodina
Hra na nástroji od 14 a viac Základné štúdium II. stupeň 4 roky 1 hodina

Od štvrtého ročníka má každý žiak v prípade záujmu nárok na 1 vyučovaciu hodinu komornej hry do týždňa.

 

Výtvarný odbor

 

Predmet Vek Stupeň Dĺžka Počet hodín/týž.
Výtvarná príprava

predškolák/ 

od 5  – 6 rokov

Prípravné štúdium / PŠ 1, PŠ2 1 – 2  roky 2 vyučovacie hodiny / 2 x 45 min.

Výtvarná tvorba

základná škola/

od 7 – 15 rokov      

I. stupeň základného štúdia /1/1/I.- 5/2/I.

9 rokov

3 vyučovacie hodiny / 3 x 45 min.

Výtvarná tvorba II

stredná škola/

od 16 – 19 rokov a  štúdium pre dospelých

II. stupeň základného štúdia 1/II. – 4/II., ŠPD

4 roky

3 vyučovacie hodiny / 3 x 45 min.

 

Tanečný odbor

 

Predmet Vek Stupeň Dĺžka Počet hodín/týž.
Hud.-pohyb. výchova od 5 rokov 1 Prípravné štúdium 2 roky 2 hodiny
Tanečná príprava od 6 rokov 2 Prípravné štúdium 1 rok 2 hodiny
Tanec od 7 rokov Základné štúdium I. stupeň 7 rokov

3 hod. (1.-3. roč.)

4,5 hod. (4.-7. roč.)

Príprava na záujmovú umeleckú tvorivosť od 14 rokov a dospelých Základné štúdium II. stupeň 4 roky 5 hodín