Hudobný odbor

 

Predmet Vek Stupeň Dĺžka Počet hodín/týž.
Hra na nástroji od 6 rokov Prípravné štúdium 1 rok ½ hodiny
Hra na nástroji od 7 a viac Základné štúdium I. stupeň 7 rokov 1 hodina

Hra na bicích

a priečnej flaute

od 10 a viac Základné štúdium I. stupeň 4 roky 1 hodina
Hra na nástroji od 14 a viac Základné štúdium II. stupeň 4 roky 1 hodina
Od štvrtého ročníka má každý žiak v prípade záujmu nárok na 1 vyučovaciu hodinu komornej hry do týždňa.

 

Výtvarný odbor

 

Predmet Vek Stupeň Dĺžka Počet hodín/týž.
Predškolská výtvarná výchova od 5 rokov Prípravné štúdium 1 rok 2 hodiny
Výtvarná výchova od 6 rokov Základné štúdium I. stupeň 8 rokov 3 hodiny (po dohode viac)
Výtvarná výchova (príprava na ďalšie štúdium výtv. profesie) od 14 rokov Základné štúdium II. stupeň 4 roky 3 hodiny (po dohode viac)

 

Tanečný odbor

 

Predmet Vek Stupeň Dĺžka Počet hodín/týž.
Hud.-pohyb. výchova od 5 rokov 1 Prípravné štúdium 2 roky 2 hodiny
Tanečná príprava od 6 rokov 2 Prípravné štúdium 1 rok 2 hodiny
Tanec od 7 rokov Základné štúdium I. stupeň 7 rokov

3 hod. (1.-3. roč.)

4,5 hod. (4.-7. roč.)

Príprava na záujmovú umeleckú tvorivosť od 14 rokov a dospelých Základné štúdium II. stupeň 4 roky 5 hodín