Vstup do elektronickej pošty … nech sa páči vstúpte! 

Pri prihlasovaní zadajte prihlasovacie meno v tvare priezvisko@skolajanos.sk a príslušné heslo.

—————–

Termíny PRACOVNÝCH A PEDAGOGICKÝCH PORÁD zamestnancov SZUŠ Jánoš

I. POLROK
23.08.2021 (pondelok)      Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.09.2021 (utorok)               Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 05.10.2021 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,30 hod.
 09.11.2021 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,30 hod.
 07.12.2021 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.01.2022 (piatok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 24.01.2022 (pondelok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.

II. POLROK
 08.02.2022 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.03.2022 (pondelok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 05.04.2022 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 03.05.2022 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 31.05.2022 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
21.06.2022 (utorok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.