Vstup do elektronickej pošty … nech sa páči vstúpte! 

Pri prihlasovaní zadajte prihlasovacie meno v tvare priezvisko@skolajanos.sk a príslušné heslo.

—————–

Termíny PRACOVNÝCH A PEDAGOGICKÝCH PORÁD zamestnancov SZUŠ Jánoš

I. POLROK
24.08.2020 (pondelok)      Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 08.09.2020 (utorok)               Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 06.10.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 03.11.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 01.12.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.01.2021 (štvrtok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 20.01.2021 (streda) Klasifikačná porada o 8,00 hod.

II. POLROK
 02.02.2021 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 02.03.2021 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 06.04.2021 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 04.05.2021 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 01.06.2021 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
21.06.2021 (pondelok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.