Vstup do elektronickej pošty … nech sa páči vstúpte! 

Pri prihlasovaní zadajte prihlasovacie meno v tvare priezvisko@skolajanos.sk a príslušné heslo.

—————–

Termíny PRACOVNÝCH A PEDAGOGICKÝCH PORÁD zamestnancov SZUŠ Jánoš

I. POLROK
 22.08.2022 (pondelok)      Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 20.09.2022 (utorok)               Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 04.10.2022 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 08.11.2022 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 06.12.2022 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 10.01.2023 (piatok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 23.01.2023 (pondelok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.

II. POLROK
 07.02.2023 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.03.2023 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 04.04.2023 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 02.05.2023 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 06.06.2023 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
21.06.2023 (streda) Klasifikačná porada o 8,00 hod.