Vstup do elektronickej pošty … nech sa páči vstúpte! 

Pri prihlasovaní zadajte prihlasovacie meno v tvare priezvisko@skolajanos.sk a príslušné heslo.

—————–

Termíny PRACOVNÝCH A PEDAGOGICKÝCH PORÁD zamestnancov SZUŠ Jánoš

I. POLROK
 28.08.2023 (pondelok)      Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 05.09.2023 (utorok)               Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 03.10.2023 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.11.2023 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 05.12.2023 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 09.01.2024 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 23.01.2023 (utorok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.

II. POLROK
 06.02.2024 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 05.03.2024 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 09.04.2024 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.05.2024 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 04.06.2024 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
21.06.2024 (piatok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.