Vstup do elektronickej pošty … nech sa páči vstúpte! 

Pri prihlasovaní zadajte prihlasovacie meno v tvare priezvisko@skolajanos.sk a príslušné heslo.

—————–

Termíny PRACOVNÝCH A PEDAGOGICKÝCH PORÁD zamestnancov SZUŠ Jánoš

 

I. POLROK  
27.08.2018 (pondelok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 04.09.2018 (utorok)               Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 02.10.2018 (utorok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 06.11.2018 (utorok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 04.12.2018 (utorok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.01.2019 (pondelok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 22.01.2019 (utorok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.

 

II. POLROK
 01.02.2019 (piatok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 04.03.2019 (pondelok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 02.04.2019 (utorok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.05.2019 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 04.06.2019 (utorok)  Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
21.06.2019 (piatok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.