Vstup do elektronickej pošty … nech sa páči vstúpte! 

Pri prihlasovaní zadajte prihlasovacie meno v tvare priezvisko@skolajanos.sk a príslušné heslo.

—————–

Termíny PRACOVNÝCH A PEDAGOGICKÝCH PORÁD zamestnancov SZUŠ Jánoš

 

I. POLROK  
23.08.2019 (piatok)      Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 03.09.2019 (utorok)               Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 01.10.2019 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 05.11.2019 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 03.12.2019 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.01.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 22.01.2020 (streda) Klasifikačná porada o 8,00 hod.

 

II. POLROK
 04.02.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 03.03.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 07.04.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 05.05.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
 02.06.2020 (utorok) Pedagogická a pracovná porada o 8,00 hod.
22.06.2020 (pondelok) Klasifikačná porada o 8,00 hod.