Hľadáme učiteľa / učiteľku tanečného odboru s nástupom ihneď

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Vodičský preukaz je vítaný. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácií získate u Zuzany Podmanickej na telefónnom čísle 0905 753 736 alebo na podmanicka@skolajanos.sk

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na gitare od školského roka 2021/2022

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu uvedenú nižšie. Viac informácií získate na szus@skolajanos.sk alebo na 0915 830 589. 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na heligónke od školského roka 2019/2020

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácií získate na szus@skolajanos.sk alebo na 0915 830 589. 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na gitare od školského roka 2019/2020

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácií získate na szus@skolajanos.sk alebo na 0915 830 589. 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre a klavíri od školského roka 2019/2020

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácií získate na szus@skolajanos.sk alebo na 0915 830 589. 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na akordeóne od školského roka 2019/2020

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie.  Viac informácií získate na szus@skolajanos.sk alebo na 0915 830 589. 

V prípade záujmu pracovať v SZUŠ Jánoš nás kontaktujte čo najskôr. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu školy:

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Mostová 4, 034 01 Ružomberok

alebo e-mailom na adresu: szus@skolajanos.sk

Informácie získate aj na tel. č. 0915 830 589 a  044/432 08 42