Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na heligónke od školského roka 2018/2019

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na gitare od školského roka 2018/2019

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre a klavíri od školského roka 2018/2019

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru v hre na akordeóne od školského roka 2018/2019

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hry na klavíri a gitare od Januára 2018

Súkromná základná umelecká škola Jánoš prijme do pracovného pomeru učiteľa / učiteľku hry na klavíri a hry na gitare na zastupovanie počas materskej dovolenky. Termín nástupu do práce je v Januári 2018.

 
 Prijmeme učiteľa / učiteľku hry na klavíri od školského roka 2017/2018

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hudobného odboru od školského roka 2017/2018

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

 

Prijmeme učiteľku / učiteľa tanečného odboru pre Liptov a Oravu

Požadované je vyššie odborné vzdelanie, komunikatívnosť, tvorivosť, samostatnosť, umelecký talent a trpezlivosť. Vodičský preukaz skupiny B je vítaný. Pracovný čas začína od 12:00 hod. Ide o prácu na čiastočný pracovný úväzok. Nástup do práce je ihneď. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo paskova@skolajanos.sk.

 

Prijmeme učiteľa / učiteľku hry na klavír od školského roka 2016/2017

Podmienkou prijatia do zamestnania sú splnené kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou. Výhodou je prax v odbore. Žiadosť môžete zaslať mailom alebo poštou na adresu uvedenú nižšie. Viac informácii získate u Mgr. Márie Paškovej – zástupkyne riaditeľky školy, 0905 155 991 alebo na paskova@skolajanos.sk.  

V prípade záujmu pracovať v SZUŠ Jánoš nás kontaktujte čo najskôr. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu školy:

 

 

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Mostová 4, 034 01 Ružomberok

alebo e-mailom na adresu: szus@skolajanos.sk

Informácie získate aj na tel. č. 0915 830 589 a  044/432 08 42