28. marec je dňom učiteľov a preto sa chceme poďakovať všetkým našim učiteľom za ich tvorivú a obetavú prácu. Sme radi, že ste ani počas týchto dní, keď sa zavreli brány škôl, nezabudli na svojich žiakov a snažíte sa im neustále venovať a odovzdávať svoje rady a skúsenosti. Veď práca učiteľa nie je len povolaním, ale poslaním.❤️