9

Učiteľský koncert

V mesiaci marec učitelia oslavujú svoj sviatok a pri tejto milej príležitosti si naši pedagógovia pre Vás pripravili Učiteľský koncert SZUŠ

14

Fašiangový koncert v Likavke

Fašiangy, Fašiangy zábava ide, v Kultúrnom dome Likavka náš koncert bude. Zaspievame, zahráme a zatancujeme si, fašiangový čas tak spríjemníme

27

Vianočné prehrávky 2022

Milí rodičia a priatelia, nasledujúce dni sa ako obvykle budú niesť v našej ZUŠ-ke v znamení vianočných prehrávok, na ktorých

22

Dni Miloša Ruppeldta

Posledný novembrový deň sa žiaci dychového oddelenia zúčastnili v rámci Dní Miloša Ruppeldta v Bratislave súťaže v hre na dychové

25

Spevácka súťaž Jesienka 2022

Jesennú atmosféru v speváckom oddelení sme si spríjemnili súťažou “Jesienka 2022”, ktorá sa uskutočnila 10. novembra. So žiačkami Ninkou Gerbovou