Dobrý deň, milí klavírni pedagógovia,

ďakujem veľmi pekne, že ste našli čas a silu na nácvik súťažného repertoáru na 3. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú srdcom 2020.

Je mi to veľmi ľúto, ale  na základe Usmernenia MŠVVŠ SR č.3  v bode 4. k šíreniu koronavírusu, kde sa  rušia a zakazujú s okamžitou platnosťou okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach, tiež vzhľadom k aktuálnej situácii a v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli klavírnu súťažnú prehliadku HHS tento školský rok zrušiť.

Všetky účastnícke poplatky Vám budú vrátené.

Verím, že sa v budúcom školskom roku v  apríli 2021 stretneme  na 3. ročníku celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú srdcom 2021, a v zdraví a prežijeme spoločne malý sviatok hudby v podaní našich malých i väčších umelcov.

Prajem veľa zdravia a síl.
S úctou Mária Pašková