Milí rodičia,

objavili ste u Vášho dieťaťa umelecké vlohy, prípadne záujem sa naučiť kresliť, tancovať alebo hrať na nejaký hudobný nástroj? Práve teraz je čas s tým niečo urobiť! Za ideálny vek dieťaťa pre začiatok štúdia na základnej umeleckej škole považujeme vek okolo 6 rokov. V ojedinelých prípadoch po preukázaní výnimočných schopností pracujeme aj s mladšími deťmi (5 rokov). No začať možno aj neskôr, rozhodujúca je trpezlivosť a chuť na sebe pracovať.

Filozofiou našej školy je dať možnosť a priestor všetkým záujemcom o štúdium a na základe tejto príležitosti si vyskúšať svoje predpoklady a nadanie pre štúdium jednotlivých predmetov. Každý záujemca takto dostane rovnakú šancu a je len na ňom ako ju využije. Naša škola nie je zameraná len na výchovu budúcich umelcov a koncertných majstrov, ale aj na rozšírenie obzoru menej talentovaných a usilovných žiakov, ktorý majú len záujem o získanie základov z jednotlivých predmetov, aby tak obohatili svoje osobné skúsenosti a prispeli ku komplexnejšiemu rozvoju svojej osobnosti.

V prípade, že máte záujem alebo ďalšie otázky, tak nás neváhajte kontaktovať.