Minulý týždeň na našej škole prebiehal 14. ročník hudobnej súťaže The Euromusic. Tento rok bol o čosi výnimočnejší, keďže nám jednotliví súťažiaci hrali nacvičené skladby online.

Súťaž v pondelok 18. mája 2020 otvorili klaviristi. V utorok 19. mája 2020 sme si vypočuli našich flautistov a akordeonistov. Posledný súťažný deň, v piatok 22. mája, uzatvorili súťaž The Euromusic naši gitaristi.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým súťažiacim za krásne výkony a ich rodičom za pomoc. Taktiež ďakujeme všetkým porotcom a učiteľom, ktorí aj napriek mimoriadnej situácii pripravili svojich žiakov a samozrejme vďaka patrí aj kolegom za ich technickú pomoc počas realizácie celej súťaže. Ďakujeme.