Krásny a veselý deň detí prajeme všetkým našim mladým umelcom.

Máme z vás veľkú radosť, že sa hudbe, výtvarnému či tanečnému umeniu venujete aj naďalej počas tejto zložitejšej situácie. Ďakujeme vám, za každú zaslanú prácu alebo natočené video. Robíte nám veľkú radosť a sme radi, že spolu napredujeme v umení.