Predstavujeme vám našich absolventov hudobného, výtvarného a tanečného odboru SZUŠ Jánoš.