V novom školskom roku 2020/2021 máme v našej SZUŠ Jánoš ešte voľné miesta vo výtvarnom odbore.

Výtvarný odbor ponúka výtvarné činnosti deťom už v predškolskom veku, ale v našej škole môžu študovať aj starší žiaci a pripravovať sa na talentové skúšky na strednú a vysokú školu.

Pedagógovia formujú žiakov k samostatnej tvorbe a v priebehu štúdia sa oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami. Počas školského roka sa žiaci zapájajú do výtvarných súťaží, navštevujú výstavy a svoje práce vystavujú na koncertoch a podujatiach organizovanými našou školou.

Vo výtvarnom odbore máte možnosť vzdelávať sa v kresbe, maľbe, grafike, počítačovej grafike, dekoratívnych činnostiach, modelovaní, práci s materiálmi a keramike. Ak máte záujem o štúdium na našej škole môžete si vyplniť elektronickú prihlášku. (nájdete tu)

Tešíme sa na všetkých umelcov a veríme, že spolu zažijeme krásny, úspešný a tvorivý rok.