Vedeli ste, že práve 28.marca, v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, oslavujeme deň učiteľov? Chceli by sme preto touto cestou poďakovať všetkým našim pedagógom, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetavosť poďakovanie. Posledný rok nás všetkých veľa naučil, zasadli sme pred obrazovky počítačov a telefónov a začali vyučovať online. Počas roka, aj naši pedagógovia museli zmeniť svoj zaužívaný pôsob učenia a rýchlo sa posunuli vpred, vytvorili si systém a naučili sa aj veľa technických vychytávok.

Do ďalších rokov Vám milí učitelia, želáme najmä pevné zdravie, entuziazmus, chuť pracovať a aby ste sa stali pre svojich žiakov neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich poznania. Lebo ako povedal veľký pedagóg, nazývaný aj „učiteľ národov“ Ján Amos Komenský: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“

Milí učitelia, za všetko Vám veľmi pekne ĎAKUJEME. ♥️