Každoročne v mesiaci máj organizujeme v našej ZUŠ školskú hudobnú súťaž The Euromusic a tento rok tomu nebolo inak.

Máme za sebou 15. ročník súťaže, ktorá bola už druhý rok po sebe realizovaná online formou. Tento rok sa celkovo zapojilo 189 žiakov našej školy zo všetkých elokovaných pracovísk.

Sme veľmi radi, že vás ani tento rok neodradili sťažené podmienky, ktoré nám priniesla pandémia. Každý jeden z vás sa poctivo pripravoval a cvičil na svoj súťažný deň. Milí žiaci, ďakujeme vám za krásne výkony a vašim rodičom za podporu a taktiež pomoc s pripojením.

Vďaka patrí tiež všetkým pedagógom za prípravu žiakov či našim kolegom Jurkovi a Tomáškovi za celý priebeh a technické zabezpečenie súťaže. Výtvarníkom ďakujeme za krásne hrnčeky, ktoré vyrobili pre všetkých ocenených žiakov.

Tešíme sa na vás na ďalšom ročníku súťaže.