Výstava prác našich absolventov je sprístupnená od 18. júna 2021 do 31. júla 2021 cez „window gallery“ v obchodných priestoroch na Mostovej ulici č.3 v Ružomberku.

Všetci ste srdečne pozvaní pozrieť si absolventské práce, počas prechádzky mestom.