Máme ďalších úspešných absolventov hudobného, výtvarného a tanečného odboru SZUŠ Jánoš.

Všetkým srdečne gratulujeme k absolventským skúškam.