Poznáme mená úspešných umelcov výtvarnej súťaže Liptov 2021.

V priestoroch našej školy sa v pondelok 27. septembra uskutočnilo vyhodnotenie 15. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež Liptov 2021. Víťazné práce vyberala odborná porota v zložení: predseda poroty doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. a členovia poroty PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PhD. a Mgr. Martin Môcik.

O výsledkoch tohto ročníka vás budeme čoskoro informovať.