Vážení rodičia a milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

Naša škola preto prechádza od pondelka 29. novembra 2021 na dištančné vzdelávanie v kolektívnom aj individuálnom vyučovaní. 

Vyučovanie bude realizované online formou podľa pokynov vyučujúcich.

Ďakujeme za pochopenie a všetkým pedagógom, rodičom i žiakom prajeme veľa síl a zdravia.