Srdečne vás pozývame na Absolventský koncert žiakov SZUŠ Jánoš, ktorý sa uskutoční v stredu 1. júna 2022 o 16:00 hod. v Synagóge v Ružomberku.

Súčasťou koncertu bude aj výstava absolventských prác žiakov výtvarného odboru.

Tešíme sa na vás.