Rozprávkové vianoce si každý želá, pripravených čísel a choreografií na koncert máme veľa. Príďte nás podporiť, na čas vianočný sa pripraviť.

Teším sa na vás v stredu 14. decembra 2022 o 16:30 hod. v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku.