Srdečne vás pozývane na Absolventský koncert, ktorým absolventi zavŕšia svoje štúdium na našej škole.

Koncert sa uskutoční vo štvrtok 8. júna 2023 o 16:30 hod. v Synagóge v Ružomberku.

Všetci ste vítaní.