Náš akordeonista Radovan Gazdík si z celoslovenskej akordeónovej súťaže v Snine doniesol strieborné pásmo.

V poradí 8. ročník súťaže sa konala v piatok 7. júna 2024. Radovanovi srdečne gratulujeme ku krásnemu úspechu. 

Za pedagogické vedenie a prípravu ďakujeme pánovi učiteľovi Tomášovi Kočalkovi.