Ministerstvo školstva SR organizovalo súťaž Vianočná pohľadnica, do ktorej bolo zaslaných viac než 10-tisíc prác. Z tohto množstva vybrali 7 návrhov vianočných pohľadníc, ktoré posielal pán minister do škôl a tiež rôznym partnerom.

Jednou z nich bola aj pohľadnica od našej žiačky Ley Sabóovej z elokovaného pracoviska Liptovské Sliače, ktorá pracuje pod pedagogickým vedením p. učiteľky Silvie Fábryovej. Lea si dnes prebrala aj krásne ceny.

Srdečne gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Ďalšie návrhy pohľadníc si môžeme pozrieť na stránke: https://lnk.sk/fri0