Kolektív SZUŠ Jánoš vám praje krásne sviatky prežité v radosti, zdraví a v pohode.