V piatok, 31. mája 2024 sa naši žiaci Laura Márnotová, Alžbeta Kolčáková ako Duo Harmony a Tomáš Pongrácz, Eliška Sališová ako Duo Elto zúčastnili celoštátneho festivalu komornej hudby s medzinárodnou účasťou neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia s názvom Gelnický kľúč. Festival sa konal v evanjelickom kostole sv. Michala v Gelnici, ktorého fascinujúca akustika očarila nejedného diváka.
Naši skvelí a šikovní žiaci obsadili vo svojej kategórii strieborné pásma. Srdečne im gratulujeme a sme hrdí, že naša škola vychováva a formuje srdcia našich žiakov aj vo forme spolupráce pri vytváraní rôznych komorných zoskupení.
Za pedagogickú prípravu ďakujeme p.uč. Terézii Timkovej a p.uč.Jurajovi Mudičkovi.