Srdečne všetkých pozývame na vianočný koncert do Dolného Kubína, ktorý sa bude niesť V duchu Vianoc. Pred koncertom máme pripravený jarmoček, na ktorom si môžete zakúpiť diela z tvorby našich šikovných výtvarníkov, prípadne si môžete niečo pekné vyrobiť na tvorivých dielňach. Tešíme sa na všetkých.