Milí rodičia,

Prosíme vás o vyplnenie aktualizovaného Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je každý žiak povinný odovzdať svojmu triednemu učiteľovi.

Vstup rodičom a cudzím osobám do priestorov školy sa neodporúča vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Ďakujeme vám za pochopenie a všetkým prajeme pevné zdravie a veľa trpezlivosti.

Veríme, že spolu zažijeme krásny, úspešný a tvorivý rok.

Tlačivá na stiahnutie: