Nech sú pre Vás vianočné sviatky
príjemným zastavením, aby ste načerpali
veľa radosti do života a silu prekonávať prekážky,
ktoré Vám nastávajúci rok prinesie.

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu priazeň
i spoluprácu a prajeme Vám
krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2021.

kolektív Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš